Skip to content

Współpraca z Uniwersytetem Opolskim

Podpisaliśmy jako stowarzyszenie umowę współpracy  pomiędzy OKAP a Uniwersytetem Opolskim.

Współpraca ta będzie polegała na  współorganizowaniu spotkań, kongresów, grup roboczych lub sympozjów mających na celu informowanie o sytuacji cudzoziemców w Rzeczypospolitej Polskiej oraz integrowania ich z polskimi środowiskami uniwersyteckimi i zawodowymi.

Będzie również polegała na współorganizowaniu targów pracy, szkoleń zawodowych,  wymianie bieżących informacji i dotychczasowych doświadczeń związanych z funkcjonowaniem cudzoziemców w polskim społeczeństwie oraz działań mających na celu budowanie i umacnianie pozytywnego obrazu Rzeczypospolitej Polskiej wśród cudzoziemców.

Współpraca z Uniwersytetem Opolskim