Skip to content

Wskazówki dla pracodawców i przedsiębiorstw dotyczące ochrony migrantów zarobkowych w czasie trwającego kryzysu zdrowotnego związanego z COVID-19.

Międzynarodowa Organizacja do Spraw Migracji (IOM) jest organizacją międzyrządową powstałą w 1951 roku. W skład IOM wchodzą 172 państwa członkowskie, w tym Polska.

Polska jest członkiem IOM od roku 1992. Krajowe Biuro IOM w Warszawie działa od 2002 roku i prowadzi projekty w zakresie przede wszystkim pomocy migrantom, wspierania uregulowanej migracji i integracji imigrantów, zwalczania handlu ludźmi, przeciwdziałania nieuregulowanej migracji oraz zwiększania świadomości na temat zjawisk migracyjnych.

W realizacji projektów IOM współpracuje też z szeregiem instytucji i organizacji, takich jak organy administracji państwowej na szczeblu rządowym i samorządowym, organizacje pozarządowe, sektor prywatny oraz społeczności migranckie.

Organizacja ta stworzyła przewodnik : Wskazówki dla pracodawców i przedsiębiorstw dotyczące ochrony migrantów zarobkowych w czasie trwającego kryzysu zdrowotnego związanego z COVID-19.

Wskazówki dla pracodawców i przedsiębiorstw dotyczące ochrony migrantów zarobkowych w czasie trwającego kryzysu zdrowotnego związanego z COVID-19.