Skip to content

Tarcza Antykryzysowa – na jakie wsparcie można liczyć z ZUS ?

Ochrona zatrudnienia oraz zmniejszenie obciążeń i zachowanie płynności finansowej w firmach to główne cele pakietu regulacji, które składają się na Tarczę Antykryzysową. Na podstawie przepisów, które weszły w życie 1 kwietnia 2020 r., można się starać w ZUS o świadczenie postojowe, zwolnienie z opłacania składek czy odroczenie terminu ich płatności.

Ze zwolnienia z opłacania składek za trzy miesiące (marzec, kwiecień i maj) możesz skorzystać, jeśli:
••opłacasz składki tylko na własne ubezpieczenia (jednoosobowo prowadzisz działalność),
••opłacasz składki za siebie i zgłaszasz do ubezpieczeń do 9 osób.
Zwolnienie dotyczy składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych.

Świadczenie postojowe dla osób, które wykonują umowy cywilnoprawne (umowy zlecenia, agencyjne, o dzieło).

Świadczenie co do zasady wynosi 2080 zł (80% minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020 r.) i jest nieoskładkowane oraz nieopodatkowane. Jeśli jednak suma przychodów z umów  cywilnoprawnych w miesiącu przed tym, w którym złożysz wniosek o świadczenie postojowe, wynosi mniej niż 1300 zł (mniej niż 50%
kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020 r.), to świadczenie postojowe przysługuje Ci w wysokości sumy wynagrodzeń z tych umów.
Jeśli z umowy cywilnoprawnej wynika, że Twój przychód w miesiącu przed tym, w którym składasz wniosek o świadczenie postojowe,
wynosi 1300 zł i nie przekracza 15 595,74 zł (300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego
przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS, obowiązującego na dzień złożenia wniosku), to otrzymasz 2080 zł.

Tarcza Antykryzysowa – na jakie wsparcie można liczyć z ZUS ?

Świadczenie postojowe dla samozatrudnionych.

Świadczenie postojowe co do zasady wynosi 2080 zł (80% minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020 r.) i jest nieoskładkowane oraz
nieopodatkowane.
Aby uzyskać to świadczenie:
••musiałeś rozpocząć działalność przed 1 lutego 2020 r.,
••Twój przychód w miesiącu przed tym,w którym złożysz wniosek, nie może przekraczać 15 595,74 zł (300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS, obowiązującego na dzień złożenia wniosku),
••Twój przychód w miesiącu przed tym, w którym złożysz wniosek, był o co najmniej 15% niższy w stosunku do miesiąca poprzedniego.

Ulga w opłacaniu składek bez opłaty prolongacyjnej.

Z odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na raty należności z tytułu składek może skorzystać każdy płatnik składek (bez względu na przychód, stan zatrudnienia, daty rozpoczęcia działalności). Ulgi te dotyczą składek za Ciebie (przedsiębiorcę) i osób, które zatrudniasz
i zgłaszasz do ubezpieczeń. Możesz skorzystać z odroczenia terminu
płatności składek albo rozłożyć należności na raty, także gdy sam prowadzisz działalność i opłacasz składki tylko za siebie. Wymienione ulgi dotyczą składek od stycznia 2020 r. Dzięki uldze możesz opłacić składki do ZUS w dłuższym czasie. Jeśli złożysz wniosek przed terminem płatności składek, nie poniesiesz żadnych kosztów związanych z ulgą. Jeśli natomiast złożysz wniosek po terminie płatności składek, będziesz musiał zapłacić odsetki za zwłokę na dzień złożenia wniosku, ale będziesz zwolniony z opłaty prolongacyjnej.

Jak ubiegać się o wsparcie w ZUS.

Aby otrzymać wsparcie z ZUS w ramach Tarczy Antykryzysowej, musisz złożyć odpowiedni wniosek:

••RDZ – wniosek o zwolnienie z opłacania składek,
••RSP-C – wniosek o świadczenie postojowe dla umów cywilnoprawnych (wypełnia zleceniodawca lub zamawiający),
••RSP-D – wniosek o świadczenie postojowe dla prowadzących działalność,
••RDU – wniosek o ulgę w opłacaniu składek (odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek) bez opłaty
prolongacyjnej.

Wszystkie te wnioski są dostępne online – na Platformie Usług  Elektronicznych (PUE) ZUS oraz na stronie www.zus.pl.
Wnioski możesz złożyć:
••przez internet na PUE ZUS – www.zus.pl,
••za pośrednictwem poczty,
••osobiście w placówce ZUS – do skrzynki na dokumenty z napisem „Tarcza antykryzysowa” (bez kontaktu z pracownikiem ZUS).

źródło: https://zus.pl

Więcej informacji w pliku do pobrania.

ZUS dla Biznesu