Skip to content
Zmiany w kodeksie pracy 2023 i w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy.
20 lutego, 2023

Zmiany w kodeksie pracy 2023 i w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy

Poznaj zmiany dotyczące nowego kodeksu pracy 2023 oraz ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy.

Poniedziałek
20 lutego, 2023

Rozpoczęcie

09:30

Zakończenie

13:00
online

Korzyści

- przygotowanie się do wdrożenia zasad przeprowadzania kontroli trzeźwości pracowników i zleceniobiorców;

- zastanowienie się nad sposobem funkcjonowania nowego formatu pracy zdalnej;

- przygotowanie się na zmiany w zakresie urlopów rodzicielskich i nowych uprawnień do zwolnienia z pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia;

- poznanie związkowy zakres informacji przekazywanych pracownikom;

- przygotowanie się na zmianę w zakresie umów na czas określony, która sprawi, ze trudniej będzie je rozwiązać

- pozyskanie informacji o nowe obowiązkach dotyczą zatrudniania obywateli Ukrainy i kiedy składać dla nich  wnioski o zezwolenie na pobyt

Program szkolenia

Program szkolenia:

 1. Kontrola trzeźwości – ustawa z 01.12.2022r.
 • Zasady sprawdzania trzeźwości pracowników
 • kontrola a RODO
 • Alkomat i badanie krwi
 • Badanie na obecność innych substancji
 • Badanie osób nie będących pracownikami
 1. Praca zdalna – ustawa z 01.12.2022r.
 • Dopuszczalność pracy zdalnej
 • Zasady wprowadzania pracy zdalnej
 • Świadczenia przysługujące zdalnemu pracownikowi
 • Okazjonalna praca zdalna
 1. Zmiany w umowach o pracę – w projekcie ustawy
 • Umowy na okres próbny
 • Nowy zakres informacji o dodatkowych warunkach zatrudnienia
 • obowiązkowe szkolenia
 • wniosek pracownika o stabilniejsze zatrudnienie
 • Konieczność podawania przyczyny wypowiedzenia przy umowach na czas określony
 • Dwa dni wolnego z powodu siły wyższej lub w celu załatwienia spraw rodzinnych.
 • Nowa opieka nie tylko na dziecko
 1. Zmiany w przepisach dotyczących rodzicielstwa – w projekcie ustawy
 • dłuższy urlop rodzicielski
 • część wyłączna dla drugiego z rodziców
 • zmiany w urlopach ojcowskich
 • elastyczne formy zatrudnienia dla rodziców
 1. Zmiana specustawy wojennej
 • ograniczenia w ochronie czasowej
 • zezwolenia na pobyt dla Ukraińców – kiedy składać wnioski?
 • kiedy robić powiadomienie do PUP?
 • do kiedy ważność pobytu?
 • zawieszenie procedur w urzędach wojewódzkich

Trener

Zmiany w kodeksie pracy 2023 i w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy.
Piotr Malinowski
Prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, specjalista z zakresu prawa dewizowego, ubezpieczenia społecznego, prawa pracy. W latach 2010 - 2017 był Inspektorem Pracy w Państwowej Inspekcji Pracy. Ekspert w zagadnieniu legalności zatrudnienia cudzoziemców, brał udział w programie Komisji Europejskiej dotyczącym delegowania pracowników w ramach świadczenia usług na terytorium Unii Europejskiej. W latach 2015 – 2017 był również członkiem Zespołu ds. Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi. Wieloletni, doświadczony wykładowca - od 1995r prowadzi zajęcia, wykłady i szkolenia związane z prawem.

Zapisz się na szkolenie