Skip to content
Zatrudnianie cudzoziemców wg nowej ustawy
27 stycznia, 2022

Zatrudnianie cudzoziemców wg nowej ustawy

czwartek
27 stycznia, 2022

Rozpoczęcie

09:30

Zakończenie

online

Korzyści

Program szkolenia

 1. Zmiany w zakresie oświadczeń o powierzeniu pracy
  • 6 miesięcy w ciągu 12, czy 24 miesiące? - NOWOŚĆ
  • nowe wymagania dotyczące oświadczeń
  • treść oświadczenia – WZORY Z OMÓWIENIEM
  • obowiązki informacyjne wobec urzędu pracy

 

 1. Zezwolenia na pracę sezonową
  • zawieszenie postępowania

 

 1. Zezwolenia na pracę
 • katalog sytuacji, w których nie trzeba składać wniosku o zmianę zezwolenia;
 • nowe obowiązki informacyjne
 • przedsiębiorstwa „uprzywilejowane” – NOWOŚĆ

 

 1. Zezwolenia na pobyt czasowy i pracę
 • mniej wymagań, ale …… minimalne wynagrodzenie
 • „nowy’ termin na wydanie zezwolenia
 • odrębna procedura zmiany treści zezwolenia – NOWOŚĆ

 

 1. Inne zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców
  • zmiany w procedurze pozostałych zezwoleń na pobyt
  • repatriacja oraz Karta Pobytu na „nowo”
  • przepisy przejściowe – akcja „wydajemy decyzje” w urzędach wojewódzkich (???)

 

Trener

Zatrudnianie cudzoziemców wg nowej ustawy
Piotr Malinowski
Prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, specjalista z zakresu prawa karnego i karnego skarbowego, prawa administracyjnego i prawa pracy. W latach 2010 - 2017 był Inspektorem Pracy w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Opolu. Ekspert w zakresie zagadnień dotyczących legalności zatrudnienia cudzoziemców. W 2014r. brał udział w programie Komisji Europejskiej dotyczącym delegowania pracowników w ramach świadczenia usług na terytorium Unii Europejskiej. W latach 2015 – 2017 był również członkiem Zespołu ds. Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi. Wieloletni, doświadczony wykładowca - od 1995r prowadzi zajęcia, wykłady i szkolenia związane z prawem.

Zapisz się na szkolenie