Skip to content
Zatrudnianie cudzoziemców dla zaawansowanych
October 11, 2019

Zatrudnianie cudzoziemców dla zaawansowanych

Ugruntowanie wiedzy z zakresu zasad dotyczących legalnego zatrudniania cudzoziemców na terenie RP wraz ze zmianami w tym zakresie, które nastąpiły w 2018r. Praktyczne ćwiczenia z zakresu wypełniania dokumentacji oraz rozwiązywania problemów mogących się pojawić w kontaktach z urzędami.

piątek
October 11, 2019

Rozpoczęcie

10:00

Zakończenie

15:00
Kraków

Korzyści

Podczas szkolenia:

– ugruntujesz swoją wiedzę na temat zasad dotyczących legalnego zatrudniania cudzoziemców na terenie RP;
– dowiesz się jakie zmiany nastąpiły w tym zakresie w 2018r.
– odbędziesz praktyczne ćwiczenia z zakresu wypełniania dokumentacji;
– nauczysz się rozwiązywć problemów mogących się pojawić w kontaktach z urzędami

Zatrudnianie cudzoziemców dla zaawansowanych
legalne zatrudnianie cudzoziemców
Zatrudnianie cudzoziemców dla zaawansowanych
zmiany w przepisach prawa
Zatrudnianie cudzoziemców dla zaawansowanych
praktyczne ćwiczenia

Program szkolenia

1. Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce
· ogólne zasady i grupy cudzoziemców;
· legalny pobyt i legalna praca
2. Dokumenty legalizujące pobyt cudzoziemca w Polsce · rodzaje dokumentów pobytowych

· zasady starania się o wizę
· zezwolenie na pobyt czasowy – wniosek, tryb postepowania - ćwiczenia
3. Oświadczenia o powierzenia pracy po nowemu
· nowe zasady rejestracji
· jakie dokumenty należy załączyć?
· najczęściej spotykane błędy
· nowe dokumenty – ćwiczenia
4. Zezwolenia na pracę.
· tryb postępowania
· jakie dokumenty należy załączyć?
· informacja starosty
· ministerialny wykaz zawodów deficytowych - NOWOŚĆ
· wypełnianie wniosku – ćwiczenia
5. Zezwolenie na pobyt i pracę.
· tryb postępowania
· jakie dokumenty należy załączyć?
· najczęściej spotykane błędy
· nowe dokumenty – ćwiczenia
6. Nowe zezwolenie wewnątrzkorporacyjne - Dyrektywa ICT
7. Zezwolenia na pracę sezonową w 2018 roku - ZMIANY
· tryb wydania
· rodzaje działalności gospodarczej
· nowe dokumenty - ćwiczenia
· procedura zmiany i przedłużenia zezwolenia
· zatrudnianie cudzoziemców jako pracowników sezonowych "Pomocnik rolnika" 8. Odpowiedzialność za nielegalne zatrudnianie cudzoziemców
· NOWE wykroczenia dotyczące naruszania przepisów dotyczących cudzoziemców · WYŻSZE kary za nielegalne powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcom
9. Obowiązki pracodawcy wobec instytucji prawnych
10. Projektowane zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców.

Trener

Zatrudnianie cudzoziemców dla zaawansowanych
Piotr Malinowski
Piotr MalinowskiPrawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, specjalista z zakresu prawa dewizowego, ubezpieczenia społecznego, prawa pracy. W latach 2010 - 2017 był Inspektorem Pracy w Państwowej Inspekcji Pracy.Expert w zagadnieniu legalności zatrudnienia cudzoziemców, brał udział w programie Komisji Europejskiej dotyczącym delegowania pracownikóww ramach świadczenia usług na terytorium Unii Europejskiej.W latach 2015 – 2017 był również członkiem Zespołu ds. Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi. Wieloletni, doświadczony wykładowca - od 1995r prowadzi zajęcia, wykłady i szkolenia związane z prawem.

Zapisz się na szkolenie