Skip to content
Zarządzanie własną efektywnością
September 24, 2019

Zarządzanie własną efektywnością

Zwiększenie efektywności działania uczestników poprzez zmianę własnych przekonań wobec czasu oraz wypracowanie własnych sposobów organizacji czasu pracy

wtorek
September 24, 2019

Rozpoczęcie

09:30

Zakończenie

16:00
Opole

Korzyści

  • podniesienie efektywności w roli zawodowej
  • nabycie umiejętności wyznaczania celów, planowania działań,
  • poznanie i zrozumienie własnych strategii i przekonań wpływających na efektywność,
  • poznanie i przećwiczenie metod i narzędzi zarządzania sobą w czasie pozwalających na zwiększenie własnej skuteczności i satysfakcji z wykonywania codziennych
Zarządzanie własną efektywnością
Postawa asertywna
Zarządzanie własną efektywnością
Cele i priorytety
Zarządzanie własną efektywnością
Budowanie planów

Program szkolenia

1. Efektywność osobista i zawodowa
- generacje zarządzania sobą w czasie efektywność w roli zawodowej
- bieżąca kontrola a długoterminowe cele, wartości

2. Cele i priorytety
- cele - zasady tworzenia celu, operacjonalizacji
- ustalanie priorytetów - ABC, matryca Eisenhowera

3. Budowanie planów
- kwadrans operacyjny
- zasady skutecznego planowania działań metody planowania, zarządzania zadaniami

4. Efektywność w procesie realizacji zadań
- rytm własnej efektywności w ciągu dnia krzywa zakłóceń orientacje czasowe - jak nasze spostrzeganie czasu wpływa na efektywność
- organizacja skrzynki mailowej
- prowadzenie spotkań

5. Postawa asertywna
- asertywność jako postawa sprzyjająca współpracy wybrane techniki asertywności: asertywna prośba, asertywna odmowa, poszukiwanie rozwiązań i poszukiwanie obszarów współpracy

Trener

Zarządzanie własną efektywnością
Iwona Kirstein
Psycholog, pracuje jako konsultant z zakresu HR, trener, coach i Kierownik merytoryczny kompleksowych projektów rozwojowych. Jest absolwentką Uniwersytetu Jagiellońskiego i certyfikowanym trenerem. Uzyskała dyplom coacha Erickson College International, ukończyła pierwszą w Polsce szkołę executive coachingu w modelu PRO prowadzoną przez konsultantów z UK. Posiada certyfikaty z zakresu diagnozy stylu zachowania Discovery Insight, DISC Extended, DISC Classic. Od 2003 pracowała przez 8 lat w wiodącej na rynku małopolskim firmie szkoleniowej. Posiada doświadczenie w kierowaniu zespołami projektowymi i tworzeniu programów rozwojowych. Posiada ponad 15 - letnie doświadczenie w prowadzeniu treningów z zakresu kompetencji społecznych i menedżerskich

Zapisz się na szkolenie