Skip to content
Komunikacja wielokulturowa
19 października, 2023

Komunikacja wielokulturowa

Otworzenie uczestników na efektywną współpracę, kooperację i kreowanie twórczego i wspierającego
środowiska pracy w zróżnicowanych kulturowo zespołach.

czwartek
19 października, 2023

Rozpoczęcie

09:30

Zakończenie

15:30
online

Korzyści

UCZESTNICY POZNAJĄ WIEDZĘ O:
✓ zróżnicowaniu kulturowym i świadomości międzykulturowej,
✓ tożsamości kulturowej i jej wpływie na komunikację i współpracę,
✓ wymiarach kultury i ich praktycznym zastosowaniu, czyli o tym jak zmierzyć kultury i jak z tego mierzenia
wyciągać wnioski dla komunikacji?
✓ komunikacji międzykulturowej, czyli o tym jak rozmawiać z przedstawicielem odmiennej kultury –
poznają wiedzę m.in. o:

  • przeszkodach w komunikacji międzykulturowej i komunikacji werbalnej i niewerbalnej;
  • zasadach współpracy międzykulturowej, o radzeniu sobie z problemami w międzykulturowej firmie,
  • przygotowaniu środowiska pracy do współdziałania z cudzoziemcami.

✓zarządzaniu międzykulturowym, czyli o takich zagadnieniach jak:

  • planowanie pracy dla zespołu wielokulturowego;
  • rozwiązywanie konfliktów w zespole międzykulturowym.

 

Program szkolenia

I. KULTURA I KULTURY.
1. Czym jest kultura i tożsamość kulturowa?
2. Zróżnicowanie kulturowe w praktyce

II. CZYM SIĘ W ZASADZIE RÓŻNIMY

1. Czynniki wpływające na świadomość kulturową (i jak ją wypracować?)

2. Etnocentryzm w praktyce: inteligencja i mądrość, wnioskowanie, konflikt, widzenie i percepcja; słyszenie i czucie.

3. Wymiary kultury według G. Hofstede – czyli jak zmierzyć kultury i jak z tego mierzenia wyciągać wnioski dla komunikacji?

III. KOMUNIKACJA MIĘDZYKULTUROWA.

1. Przeszkody w komunikacji międzykulturowej.

2. Droga od świadomości kulturowej do komunikacji międzykulturowej i kompetencji międzykulturowe.

3. Komunikacja międzykulturowa w praktyce.

4. Jak tworzyć teksty i komunikaty?

IV. ZASADY PRACY W ŚRODOWISKU ZRÓŻNICOWANYM KULTUROWO

1. Zasady współpracy międzykulturowej – wskazówki praktyczne.

3. Radzenie sobie z problemami w środowisku wielokulturowym.

4. Przygotowanie środowiska pracy do współdziałania z migrantami i przedstawicielami odmiennych od dominującej kultur.

Trener

Komunikacja wielokulturowa
Joanna Frączek-Broda
Certyfikowana trenerka i wykładowca akademicki.Ukończyła studia podyplomowe z zakresu psychologii społecznej, bezpieczeństwa międzynarodowego i komunikacji międzykulturowej. Certyfikowany konsultant modelu Extended DISC. Przez dwanaście lat wykładowca w wojskowym Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych (CPdMZ) – w jedynej jednostce szkoleniowej w Polsce certyfikowanej przez NATO, gdzie stworzyła od podstaw pierwszy pełny kurs międzykulturowy dla Wojska Polskiego.Jej wykształcenie to komunikacja międzykulturowa, filologia polska, bezpieczeństwo międzynarodowe i prawo międzynarodowe oraz kursy trenerskie, metodyczne i psychologiczne, które kończyła w Polsce m.in. na Uniwersytecie Warszawskim, w Akademii Obrony Narodowej (dwukrotnie) i Akademii Świętokrzyskiej, oraz za granicą m.in. w International Institute of Humanitarian Law w San Remo we Włoszech. W czerwcu 2022 r. skończyła Psychologię Społeczną na Uniwersytecie SWPS.

Zapisz się na szkolenie