Skip to content
Współpraca w zespole rekruterskim
17 maja, 2023

Współpraca w zespole rekruterskim

Wprowadzenie do koncepcji stylów zachowań i autodiagnoza własnego dominującego stylu
Umiejętność dostosowania sposobu komunikacji do innych stylów zachowań

Umiejętność formułowania konstruktywnej informacji zwrotnej

Wzmacnianie współpracy i zespołowości

Budowanie motywacji do świadomego rozwoju swoich kompetencji

Rozwijanie nastawienia na szukanie potencjału w różnicach, wzajemny szacunek i

zainteresowanie odmiennością

środa
17 maja, 2023

Rozpoczęcie

09:30

Zakończenie

15:30
online

Korzyści

  • poprawa komunikacji w zespole
  • wzrost umiejętności współpracy
  • określenie swoich mocnych stron i obszarów rozwojowych
  • umiejętność efektywnej komunikacji w zespole
Współpraca w zespole rekruterskim
Współpraca w zespole
Współpraca w zespole rekruterskim
Skuteczna komunikacja
Współpraca w zespole rekruterskim
Kreatywne poszukiwanie rozwiązań problemów

Program szkolenia

Model DISC
Autodiagnoza dominującego stylu zachowań (kwestionariusz)

Wprowadzenie do modelu DISC charakterystyka poszczególnych stylów zachowań

Komunikacja nastawiona na różnorodność rozpoznawanie stylów zachowań

Zasady komunikacji z poszczególnymi kolorami

Kolorowy zespół
Analiza zespołu pod kątem dominujących i deficytowych stylów

Dostrzeganie i docenianie różnorodności w zespole

Moduł rozwojowy
Określenie swoich mocnych stron i obszarów rozwojowych

Trener

Współpraca w zespole rekruterskim
Iwona Kirstein
Psycholog, pracuje jako konsultant z zakresu HR, trener, coach i kierownik merytoryczny kompleksowych projektów rozwojowych. Jest absolwentką Uniwersytetu Jagiellońskiego i certyfikowanym trenerem (Małopolska szkoła trenerów organizacji -poziom zaawansowany) i coachem (akredytacja ICF na poziomie ACC). Uzyskała dyplom coacha Erickson College International, ukończyła pierwszą w Polsce szkołę executive coachingu w modelu PRO prowadzoną przez konsultantów z UK. Posiada certyfikaty z zakresu diagnozy stylu zachowania. Discovery Insight, DISC Extended, DISC Classic.

Zapisz się na szkolenie