Skip to content
Warsztat przezwyciężania 5 dysfunkcji pracy zespołowej wg Lancioniego
13 listopada, 2019

Warsztat przezwyciężania 5 dysfunkcji pracy zespołowej wg Lancioniego

  • Poprawa współpracy w zespole w agencji, satysfakcji w pracy w nim, inicjatywy, proaktywności i rezultatów zespołu (efektywności) w dłuższej perspektywie
  • Zwiększenie nastawienia na dzielenie się wiedzą w zespole
  • Przejmowanie odpowiedzialności przez zespół za realizację celów biznesowych firmy
  • Wzrost zaangażowania pracowników i szybkości rozwiązywania problemów
  • Ustalenie przyczyn po stronie ludzkiej ograniczających możliwości rozwoju firmy.
środa
13 listopada, 2019

Rozpoczęcie

09:30

Zakończenie

16:00
Opole, Hotel Mercure

Korzyści

Szkolenie odkrywa przed pracownikami agencji pięć dysfunkcji stanowiących sedno przyczyn częstych trudności, jakie przeżywają zespoły ludzkie w trudnej branży rekrutacyjnej.

Dowiesz się jak:

 Jak poprawić współpracę w zespole

 Jak zwiększyć zaangażowanie pracowników i szybkość  rozwiązywania problemów

 Jak sprawić aby zespół przejął odpowiedzialność za realizację celów biznesowych firmy

Warsztat przezwyciężania 5 dysfunkcji pracy zespołowej wg Lancioniego
Współpraca
Warsztat przezwyciężania 5 dysfunkcji pracy zespołowej wg Lancioniego
Zaangażowanie
Warsztat przezwyciężania 5 dysfunkcji pracy zespołowej wg Lancioniego
Skuteczny zespół

Program szkolenia

1. Co przeszkadza zespołom agencji osiąganiu efektywności

2. Pięć najważniejszych dysfunkcji w pracy zespołowej tj.:
- brak zaufania
- strach przed konfliktem
- brak zaangażowania
- unikanie odpowiedzialności
- brak przywiązywania wagi do rezultatów

3. Radzenie sobie z brakiem zaufania i strachem przed konfliktem czyli poznajmy się i ustalmy zasady
- Brak zaufania vs. Budowanie zaufania
- Ćwiczenia integracyjne i budujące zaufanie
- Obawa przed konfliktem vs Doskonalenie zarządzania konfliktem
- Jak reagujemy na konflikty? Diagnoza własnego sposobu rozwiązywania sytuacji konfliktowych z zastosowaniem testu T. Kilmana
- Model rozwiązywania konfliktów p. Lencioniego: 4 rodzaje przeszkód utrudniających rozwiązywanie problemów tj. informacyjne, środowiskowe, związane z  relacjami i indywidualne

4. Przeciwdziałanie pozostałym dysfunkcjom
- Brak zaangażowania vs. Kreowanie zaangażowania
- Ćwiczenie eliminowania rozbieżności
- Kaskadowa komunikacja
- Precyzowanie zasad panujących w zespole i w agencji przywołanie zasad firmowych
- Unikanie odpowiedzialności vs. Przyjmowanie odpowiedzialności Brak dbałości o wyniki vs.Koncentracja na rezultatach opracowanie tablicy wyników
- Ustalanie planu działanie wprowadzania zmian

Trener

Warsztat przezwyciężania 5 dysfunkcji pracy zespołowej wg Lancioniego
Jolanta Filipczyk-Sikora
Doświadczony trener i menedżer projektów doradczych z 16– letnim doświadczeniem w realizacji projektów HR na rzecz biznesu i administracji publicznej Rekruter z 17-letnim doświadczeniem w prowadzeniu rekrutacji i selekcji na stanowiska kierownicze, dyrektorskie, specjalistyczne i wykonawcze w różnych branżach i specjalizacjach dla średnich i dużych firm, działających w kraju i zagranicą Konsultant HR z doświadczeniem w projektowaniu i wdrażaniu systemów HR Asesor i twórca metodologii Assessment&Development Center (przebadanych ok. 900 osób) Trener human resources, umiejętności miękkich i menedżerskich dla grup otwartych i zamkniętych z zrealizowanymi 9000 godzin szkoleniowymi Wykładowca Uniwersytetu Śląskiego a także Wyższej Szkoły Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach z doświadczeniem w międzynarodowych projektach badawczych Coach ACC z międzynarodową akredytacją ICF Psycholog z ukończonymi studiami opartymi o strukturę MBA w Szkole Głównej handlowej Absolwentka prestiżowych kursów trenerskich m.in. Kursu trenera Biznesu MATRIK i rocznej szkoły umiejętności trenera zarządzania zmianą Panta Rhei (certyfikat „Trener zarządzania zmianą)

Zapisz się na szkolenie