Skip to content
Trudne sytuacje w roli managera
June 18, 2020

Trudne sytuacje w roli managera

 • rozwijanie umiejętności radzenia sobie z utrudniającymi realizację zadań i współpracę zachowaniami
 • rozwijanie wiedzy i umiejętności w zakresie inteligencji emocjonalnej
 • poszerzenie wiedzy na temat konfliktu interesów w zespole
 • narzędzia do rozwiązywania konfliktów interesów
czwartek
June 18, 2020

Rozpoczęcie

Zakończenie

Opole

Korzyści

Trudne sytuacje w roli managera
Zespół
Trudne sytuacje w roli managera
Konflikt
Trudne sytuacje w roli managera
Inteligencja emocjonalna

Program szkolenia

 1. Efektywne i destrukcyjne zachowania w zespole
  - jak radzić sobie z zachowaniami destrukcyjnymi w zespole pracowników
  - menedżer w obliczu sukcesu, porażki zespołu
 2. Inteligencji emocjonalna menedżera
  - ABCD emocji i profile reakcji emocjonalnych
  - jak zarządzać emocjami swoimi i swoich pracowników
 3. Konflikt
  - anatomia konfliktu - źródła, etapy, rodzaje i konsekwencje konfliktu w organizacji, style reagowania na konflikt (autodiagnoza)
 4. Rozwiązywanie konfliktu
  - efektywna komunikacja w sytuacji konfliktu
  - model negocjacji nastawionych na rozwiązanie problemu
  - model mediacji kierowniczych

Trener

Trudne sytuacje w roli managera
Iwona Kirstein

Zapisz się na szkolenie