Skip to content
Techniki sprzedaży w pracy rekrutera
21 września, 2020

Techniki sprzedaży w pracy Rekrutera

 • Zdobycie wiedzy na temat technik budowania relacji z klientem/kandydatem
 • Omówienie stylów komunikacji z klientem
 • Rozwinięcie umiejętności identyfikacji potrzeb osoby szukającej pracy
 • Nabycie wiedzy jak skutecznie prezentować ofertę
 • Poznanie technik przezwyciężania zastrzeżeń kandydata
 • Rozwinięcie sztuki dochodzenia do kompromisów z kandydatem roszczeniowym
 • Poszerzenie wachlarza możliwości służących finalizowaniu rozmów z kandydatem
poniedziałek
21 września, 2020

Rozpoczęcie

09:30

Zakończenie

16:30
ONLINE

Korzyści

Techniki sprzedaży w pracy rekrutera
Typologia kandydata
Techniki sprzedaży w pracy rekrutera
Skuteczna prezentacja ofert
Techniki sprzedaży w pracy rekrutera
Budowanie relacji

Program szkolenia

Właściwy program szkolenia zostanie uzgodniony na podstawie rzeczywistych potrzeb szkoleniowych uczestników.

 • Zainicjowanie kontaktu z osobą poszukującą pracy - techniki budowania relacji
 • Analiza atutów i rezerw indywidualnych stylów komunikacji z kandydatem
 • Identyfikacja oczekiwań rozmówcy - jak poprzez pytania przygotować prezentację ofert
 • Skuteczna prezentacja ofert na bazie zwrotów korzyści - dajemy kandydatowi to czego potrzebuje
 • Techniki przezwyciężania zastrzeżeń klienta, w jaki sposób obiekcje rozmówcy przekuwać w atuty agencji
 • Nabycie umiejętności stosowania metod wywierania wpływu na kandydata
 • Nauka wykrywania manipulacji rozmówcy i skutecznej obrony przed nimi
 • Jak znaleźć wspólny język z klientem
 • 10 stopniowa typologia kandydata poszukującego pracy
 • Sztuka dochodzenia do kompromisów z kleintem roszczeniowym
 • Finalizowanie rozmów z kandydatem
 • Studium przypadków na bazie przykładów uczestników

Trener

Techniki sprzedaży w pracy rekrutera
Wojciech Walla - ILLUSTRO
trener i praktyk sprzedaży z piętnastoletnim doświadczeniem biznesowym na stanowiskach Doradcy, Managera, Trenera Wewnętrznego i Coacha zespołów sprzedaży. Atutem jest jego ośmioletnie doświadczenie w realizacji projektów szkoleniowych dla zewnętrznych klientów biznesowych z różnych branż.Certyfikowany coach - Noble Manhattan Coaching - Practitioner Coach Diploma.Certyfikowany trener: Szkoła Trenerów Moderator.Prowadzi szkolenia w zakresie:- umiejętności sprzedażowych- miękkich umiejętności menedżerskichumiejętności osobistych.

Zapisz się na szkolenie