Skip to content
Rozwiązywanie konfliktów
October 9, 2019

Rozwiązywanie konfliktów

  • Nabycie umiejętności zarządzania konfliktem,
  • Tworzenie środowiska sprzyjającego rozwiązywaniu problemów
  • Poznanie metod rozwiązywania sporów w zespole przy użyciu narzędzi negocjacji i mediacji
środa
October 9, 2019

Rozpoczęcie

09:30

Zakończenie

16:00
Opole

Korzyści

  • zwiększenie umiejętności radzenia sobie z konfliktami
  • obniżenie poczucia stresu wynikającego ze sporów
  • wzrost asertywności w komunikacji
  • zwiększenie umiejętności przeciwdziałaniu manipulacji w zespole
Rozwiązywanie konfliktów
Komunikacja asertywna
Rozwiązywanie konfliktów
Analiza transakcyjna w rozwiązywaniu konfliktów
Rozwiązywanie konfliktów
Metody rozwiązywania konfliktów

Program szkolenia

1. Zrozumieć konflikt
- Rodzaje konfliktów
- Rozpoznawanie przyczyny konfliktów
- Konsekwencje pozytywne i negatywne sporów
- Dynamika zmian w konflikcie
- Bariery komunikacji w konflikcie

2. Analiza transakcyjna w rozwiązywaniu konfliktów
- Trzy stany “ja” - trzy sposoby komunikacji
- Kierowanie rozmową - model DOPASUJ - MODELUJ
- Budowanie komplementarnych relacji między stronami w konflikcie
- Manipulacje w konflikcie - rozpoznawanie i techniki radzenia sobie z nimi

3. Komunikacja asertywna
- Zacznij od kontraktu - expose szefa
- Trzy obszary asertywności szefa - obszar decyzji, współpracy i prośby
- Asertywne techniki: odmowa, trudne decyzje,informacja zwrotna

4. Metody rozwiązywania konfliktów
- Negocjacje
- Mediacje
- Arbitraż

Trener

Rozwiązywanie konfliktów
Iwona Kirstein
Psycholog, trener, coach. Jest absolwentką Uniwersytetu Jagiellońskiego i certyfikowanym trenerem (Małopolska szkoła trenerów organizacji - poziom zaawansowany) i coachem (akredytacja ICF na poziomie ACC). Uzyskała dyplom coacha Erickson College International, ukończyła pierwszą w Polsce szkołę executive coachingu w modelu PRO prowadzoną przez konsultantów z UK. Posiada certyfikaty z zakresu diagnozy stylu zachowania Discovery Insight, DISC Extended, DISC Classic. Od 2003 pracowała przez 8 lat w wiodącej na rynku małopolskim firmie szkoleniowej. Najpierw jako ekspert z zakresu szkoleń i rekrutacji potem jako kierownik merytoryczny. Posiada doświadczenie w kierowaniu zespołami projektowymi i tworzeniu programów rozwojowych. Od 2011 prowadzi własną firmę specjalizującą się w przeprowadzaniu projektów rozwojowych skierowanych głównie do kadry menedżerskiej oraz działów HR.Posiada ponad 15 - letnie doświadczenie w prowadzeniu treningów z zakresu kompetencji społecznych i menedżerskich oraz wybranych funkcji HR. W zakresie szkoleń menedżerskich specjalizuje się w tematach: przywództwo, motywowanie, coaching menedżerski, budowanie zespołu oraz ocena pracowników.Od 7 lat pracuje również jako coach - prowadzi głównie executive coaching oraz team coaching.

Zapisz się na szkolenie