Skip to content
RODO w agencji zatrudnienia
December 13, 2019

RODO w agencji zatrudnienia

piątek
December 13, 2019

Rozpoczęcie

09:30

Zakończenie

16:30
Kraków

Korzyści

Uczestnik uzyska wiedzę, która umożliwi mu zweryfikowanie tego, czy przetwarzanie danych w agencji zatrudnienia następuje poprawnie w świetle dotychczasowych doświadczeń stosowania RODO. Dowie się, jak prawidłowo przetwarzać dane w procesach rekrutacyjnych, jak uniknąć najczęstszych błędów w trakcie poszukiwania kandydata do pracy, ale także w trakcie przetwarzania danych pracownika. Uczestnik pozna również praktyczne wskazówki radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych związanych z przetwarzaniem danych.

RODO w agencji zatrudnienia
Przetwarzanie danych osobowych
RODO w agencji zatrudnienia
Procesy rekrutacyjne
RODO w agencji zatrudnienia
Praktyczne wskazówki

Program szkolenia

1. 18 miesięcy stosowania RODO – co wiemy?

 • Najczęstsze skargi do organu nadzorczego – kto się skarży, na co i jak temu zapobiegać?
 • Administracyjne decyzje Prezesa RODO – jakich naruszeń związanych z zatrudnieniem dotyczą najczęściej? Najważniejsze wnioski płynące dla pracodawców z wydanych decyzji.
 • Za jakie naruszenia ukarano przedsiębiorców na terenie UE, a za jakie w Polsce? Omówienie przypadków i przedstawienie wniosków.

Ćwiczenia – minimalizowanie ryzyka kar i skarg na przykładach

2.Jak zabezpieczać dane organizacyjnie, fizycznie i technicznie?

 • Jakie normy bezpieczeństwa należy stosować?
 • Jakie są najczęstsze błędy i zaniedbania w zakresie bezpieczeństwa firmy?
 • Czy przeprowadzać analizę ryzyka i jak to robić?
 • Regulacje wewnętrzne obowiązujące u pracodawców – jakie procedury są niezbędne a jakie fakultatywne?
 • Jak zabezpieczyć obszary przetwarzania? Krata czy sejf? Czy i jak szyfrować dane?
 • Jak tworzyć mocne hasła?
 • Omówienie najczęstszych naruszeń z zakresu ochrony danych.

ćwiczenia – jak dobrać odpowiednie zabezpieczenia? Które naruszenia należy, które warto, a których nie trzeba zgłaszać do organu nadzorczego? Kiedy należy poinformować osoby o naruszeniu ich danych?

3.Funkcje kontrolne pracodawcy, a przetwarzanie danych osobowych.

 • Kontrola nietrzeźwości.
 • Kontrola osobista
 • Monitoring wizyjny.
 • Kontrola dostępu, a ewidencja czasu pracy i zakres przetwarzania danych na przykładach.
 • GPS samochodów oraz telefonów służbowych.
 • Monitorowanie poczty pracownika.Inne urządzenia wykorzystywane przez pracodawców do realizacji funkcji kontrolnej i nadzorczej
 • Inne urządzenia wykorzystywane przez pracodawców do realizacji funkcji kontrolnej i nadzorczej.
 • Realizacja usługi tajemniczego klienta (w tym nagrywanie audio lub video). Zasady przeprowadzania kontroli pracownika i przetwarzania danych z tym związanych.

Ćwiczenia – kiedy i jakie środki stosować na przykładach?

4. Przetwarzanie danych przez agencje zatrudnienia – zakres, modele, podstawy.

 • Rekrutacja własna.
 • Pośrednictwo pracy.
 • Praca tymczasowa.
 • Delegowanie.
 • Outsourcing.

5. Omówienia branych procesów HR po kątem przetwarzania danych osobowych. Rekrutacja i selekcja.

 • Jakie dane pracodawca może pozyskać od kandydata do pracy?
 • Czy kandydat do pracy musi wyrażać zgodę na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji i selekcji?
 • Czy przeprowadzanie testów stanowi naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych?
 • Jakie dokumenty z procesu rekrutacji można przetwarzać i do jakich celów?
 • Prawo do bycia zapomnianym w procesie rekrutacji?
 • Przetwarzanych wrażliwych w procesie rekrutacji?
 • Udział w testach psychologicznych konieczność czy może niepotrzebne wymaganie?

Ćwiczenia – procesy rekrutacyjne w kazusach.

6. Zatrudnienie.

 • Jakie dane osobowe możemy przetwarzać na etapie podpisywania umowy o pracę?
 • Czy dopuszczalne jest kopiowanie dokumentów tożsamości?
 • Regulacje wewnętrzne a obowiązki pracodawcy w zakresie danych osobowych?
 • Przetwarzanie danych pracowników do celów sprzedaży produktów oferowanych przez pracodawców w ramach prowadzonej działalności?
 • Niepełnosprawność pracownika - jakie dane może przetwarzać pracodawca?
 • Umowy dodatkowe i przetwarzanie danych niezbędnych do ich zawarcia – umowa zlecenie, umowa o dzieło, umowa o podnoszenie kwalifikacji zawodowych, umowa o odpowiedzialności za powierzone mienie
 • Wykorzystanie wizerunku pracownika – kiedy jest dopuszczalne?
 • Przetwarzanie danych w zakresie ewidencji i rozliczania czasu pracy.

Ćwiczenia - przetwarzanie w zatrudnieniu w kazusach.

7. Globalne przetwarzanie danych, czyli o czym jeszcze warto pamiętać.

 • Powierzanie a udostępnienie? Jak rozróżnić? Praktyczna lista.
 • Kto powinien wyznaczyć inspektora?
 • Na jakich zasadach agencje mogą dokonywać transferu poza obszar EOG?
 • Usługi w chmurze – jak korzystać bezpiecznie? Bezpieczeństwo strony www.
 • Media społecznościowe.

Ćwiczenia –które dane podlegają ochronie? Jak legalnie przetwarzać dane poza EOG? 8. Pytania i odpowiedzi

Trener

RODO w agencji zatrudnienia
Jakub Szkutnik
Specjalizuje się w konstruowaniu standardów i procedur w zakresie danych osobowych. Świadczy usług m.in. na rzecz branży medycznej, farmaceutycznej, IT i agencji pracy. Przeprowadzi ponad 100 audytów i wdrożeń dokumentacji i procedur związanych z danymi osobowymi dla Klientów kancelarii. Autor publikacji i prelegent szkoleń na temat ochrony danych osobowych. Współpracuje z agencjami pracy od ponad 10 lat.

Zapisz się na szkolenie