Skip to content
RODO w agencji zatrudnienia
21 stycznia, 2020

RODO w agencji zatrudnienia

Poznanie m.in. praktycznych wskazówek radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych związanych z przetwarzaniem danych w procesach rekrutacji.

wtorek
21 stycznia, 2020

Rozpoczęcie

09:30

Zakończenie

16:30
Kraków

Korzyści

Uczestnik uzyska wiedzę, która umożliwi mu zweryfikowanie tego, czy przetwarzanie danych w agencji zatrudnienia następuje poprawnie w świetle dotychczasowych doświadczeń stosowania RODO. Dowie się, jak prawidłowo przetwarzać dane w procesach rekrutacyjnych, jak uniknąć najczęstszych błędów w trakcie poszukiwania kandydata do pracy, ale także w trakcie przetwarzania danych pracownika. Uczestnik pozna również praktyczne wskazówki radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych związanych z przetwarzaniem danych.

Program szkolenia

Wstęp

 • Poznanie trenerów i grupy
 • Wprowadzenie w temat zajęć

WYKŁADY I ĆWICZENIA

 1. 18 miesięcy stosowania RODO – co wiemy?
 • Najczęstsze skargi do organu nadzorczego – kto się skarży, na co i jak temu zapobiegać?
 • Administracyjne decyzje Prezesa UODO – jakich naruszeń związanych z zatrudnieniem dotyczą najczęściej? Najważniejsze wnioski płynące dla pracodawców z wydanych decyzji.
 • Za jakie naruszenia ukarano przedsiębiorców na terenie UE, a za jakie w Polsce? Omówienie przypadków i przedstawienie wniosków.

Ćwiczenia – minimalizowanie ryzyka kar i skarg na przykładach.

 1. Jak zabezpieczać dane organizacyjnie, fizycznie i technicznie?
 • Jakie normy bezpieczeństwa należy stosować?
 • Jakie są najczęstsze błędy i zaniedbania w zakresie bezpieczeństwa firmy?
 • Czy przeprowadzać analizę ryzyka i jak to robić?
 • Regulacje wewnętrzne obowiązujące u pracodawców – jakie procedury są niezbędne a jakie fakultatywne? 
 • Jak zabezpieczyć obszary przetwarzania? Krata czy sejf?
  • Czy i jak szyfrować dane?
  • Jak tworzyć mocne hasła?
  • Omówienie najczęstszych naruszeń z zakresu ochrony danych.

Ćwiczenia – jak dobrać odpowiednie zabezpieczenia? Które naruszenia należy, które warto, a których nie trzeba zgłaszać do organu nadzorczego? Kiedy należy poinformować osoby o naruszeniu ich danych?

 1. Funkcje kontrolne pracodawcy, a przetwarzanie danych osobowych.
  • Kontrola nietrzeźwości.
  • Kontrola osobista.
  • Monitoring wizyjny.
  • Kontrola dostępu, a ewidencja czasu pracy i zakres przetwarzania danych na przykładach.
  • GPS samochodów oraz telefonów służbowych.
  • Monitorowanie poczty pracownika.
  • Inne urządzenia wykorzystywane przez pracodawców do realizacji funkcji kontrolnej i nadzorczej.
  • Realizacja usługi tajemniczego klienta (w tym nagrywanie audio lub video).
  • Zasady przeprowadzania kontroli pracownika i przetwarzania danych z tym związanych.

Ćwiczenia – kiedy i jakie środki stosować na przykładach?

4. Przetwarzanie danych przez agencje zatrudnienia – zakres, modele, podstawy.

 • Rekrutacja własna.
 • Pośrednictwo pracy.
 • Praca tymczasowa.
 • Delegowanie.
 • Outsourcing.

5. Omówienie wybranych procesów HR po kątem przetwarzania danych osobowych. Rekrutacja i selekcja.

  • Jakie dane pracodawca może pozyskać od kandydata do pracy?
  • Czy kandydat do pracy musi wyrażać zgodę na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji i selekcji?
  • Czy przeprowadzanie testów stanowi naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych?
  • Jakie dokumenty z procesu rekrutacji można przetwarzać i do jakich celów?
  • Prawo do bycia zapomnianym w procesie rekrutacji?
  • Przetwarzanie danych wrażliwych w procesie rekrutacji?
  • Udział w testach psychologicznych konieczność czy może niepotrzebne wymaganie?

Ćwiczenia – procesy rekrutacyjne w kazusach.

6. Zatrudnienie.

  • Jakie dane osobowe możemy przetwarzać na etapie podpisywania umowy o pracę?
  • Czy dopuszczalne jest kopiowanie dokumentów tożsamości?
  • Regulacje wewnętrzne a obowiązki pracodawcy w zakresie danych osobowych?
  • Przetwarzanie danych pracowników do celów sprzedaży produktów oferowanych przez pracodawców w ramach prowadzonej działalności?
  • Niepełnosprawność pracownika - jakie dane może przetwarzać pracodawca?
  • Umowy dodatkowe i przetwarzanie danych niezbędnych do ich zawarcia – umowa zlecenie, umowa o dzieło, umowa o podnoszenie kwalifikacji zawodowych, umowa o odpowiedzialności za powierzone mienie
  • Wykorzystanie wizerunku pracownika – kiedy jest dopuszczalne?
  • Przetwarzanie danych w zakresie ewidencji i rozliczania czasu pracy.

Ćwiczenia – przetwarzanie w zatrudnieniu w kazusach.

7. Globalne przetwarzanie danych, czyli o czym jeszcze warto pamiętać.

 • Powierzanie a udostępnienie? Jak rozróżnić? Praktyczna lista.
 • Kto powinien wyznaczyć inspektora?
 • Na jakich zasadach agencje mogą dokonywać transferu poza obszar EOG?
 • Usługi w chmurze – jak korzystać bezpiecznie?
 • Bezpieczeństwo strony www.
 • Media społecznościowe.

Ćwiczenia – które dane podlegają ochronie? Jak legalnie przetwarzać dane poza EOG?

8. Pytania i odpowiedzi

Trener

RODO w agencji zatrudnienia
Jakub Szkutnik
Adwokat Jakub Szkutnik – specjalizuje się w konstruowaniu standardów i procedur w zakresie danych osobowych. Świadczy usług m.in. na rzecz branży medycznej, farmaceutycznej, IT i agencji pracy. Przeprowadzi ponad 100 audytów i wdrożeń dokumentacji i procedur związanych z danymi osobowymi dla Klientów kancelarii. Autor publikacji i prelegent szkoleń na temat ochrony danych osobowych. Współpracuje z agencjami pracy od ponad 10 lat.

Zapisz się na szkolenie