Skip to content
Radzenie sobie ze stresem i rezygnacjami kandydatów w pracy rekrutera
September 17, 2019

Radzenie sobie ze stresem i rezygnacjami kandydatów w pracy rekrutera

Dostarczenie uczestnikom wiedzy i umiejętności z zakresu mechanizmów powstawania stresu

wtorek
September 17, 2019

Rozpoczęcie

09:30

Zakończenie

16:00
Katowice

Korzyści

 • zwiększenie świadomości własnego stylu reagowania na stres i sposobów radzenia sobie z nim
 • poznanie technik rozpoznawania sygnałów wypalenia zawodowego oraz zapobiegania mu i przeciwdziałania jeśli się pojawi
 • rozwój umiejętności skutecznego radzenia sobie z emocjami i manipulacją/ agresją ze strony innych osób
 • poznanie technik radzenia sobie z konkretnymi sytuacjami stresującymi w pracy rekrutera, które wywołują stres, takimi jak np.: nadmiar obowiązków, presja czasu na „wypełnienie” oferty pracy, rezygnacja kandydata/ tki, konflikty
 • rozwój umiejętności adekwatnego reagowania na rezygnację kandydata/ki
 • wzrost poczucia wpływu na własny poziom stresu oraz wzrost poczucia własnej wartości i samooceny
Radzenie sobie ze stresem i rezygnacjami kandydatów w pracy rekrutera
Efektywność a stres
Radzenie sobie ze stresem i rezygnacjami kandydatów w pracy rekrutera
Strategie radzenia sobie ze stresem
Radzenie sobie ze stresem i rezygnacjami kandydatów w pracy rekrutera
Techniki zarządzania czasem

Program szkolenia

 1. Źródła i mechanizmy powstawania stresu (indywidualne i typowe dla pracy w rekrutacji)
 2. Diagnoza własnego stylu reagowania w sytuacjach stresowych
  test/ diagnoza
 3. Efektywność a stres, symptomy wypalania się
 4. Rola własnego myślenia i percepcji w powstawania stresu
 5. Czym jest manipulacja i jak wpływa na nasze emocje?
 6. Strategie radzenia sobie ze stresem, wynikającym z konkretnych stresorów (np. rezygnacja kandydatów, presja czasu, nadmiar obowiązków)
 7. Techniki reagowania i radzenia sobie ze stresem (w tym techniki relaksacyjne)
 8. Techniki zarządzania czasem i planowania aktywności w ciągu dnia/ tygodnia w pracy rekrutera, zmniejszające stres i poczucie panowania nad zadaniami
 9. Styl życia chroniący przed stresem i wypaleniem

Trener

Radzenie sobie ze stresem i rezygnacjami kandydatów w pracy rekrutera
Jolanta Filipczyk – Sikora
Doświadczony trener i menedżer projektów doradczych, rekruter z 17 – letnim doświadczeniem w realizacji projektów HR na rzecz biznesu i administracji publicznej, w prowadzeniu rekrutacji i selekcji na stanowiska kierownicze, dyrektorskie oraz członków zarządu w różnych branżach i specjalizacjach dla średnich i dużych firm.Konsultant HR z doświadczeniem w projektowaniu i wdrażaniu kilkudziesięciu systemów HR.Asesor i twórca metodologii Assessment&Development Center (przebadanych ok. 700 osób.Trener human resources, umiejętności miękkich i menedżerskich dla grup otwartychi zamkniętych z zrealizowanymi 7000 godzin szkoleniowymi Wykładowca Uniwersytetu Śląskiego, Wyższej Szkoły Humanitasw Sosnowcu a także Wyższej Szkoły Zarządzania Marketingowegoi Języków Obcych w Katowicach z doświadczeniem w międzynarodowych projektach badawczych. Coach ACC z międzynarodową akredytacją ICF Psycholog z ukończonymi studiami opartymi o strukturę MBA w Szkole Głównej handlowej.Absolwentka prestiżowych kursów trenerskich m.in. Kursu trenera Biznesu MATRIK i rocznej szkoły umiejętności trenera zarządzania zmianą Panta Rhei (certyfikat „Trener zarządzania zmianą")

Zapisz się na szkolenie