Skip to content
Prawo pracy w agencji zatrudnienia
26 lutego, 2020

Prawo pracy w agencji zatrudnienia

Pogłębienie wiedzy z zakresu zatrudniania pracowników w agencjach zatrudnienia.

środa
26 lutego, 2020

Rozpoczęcie

09:30

Zakończenie

16:30
Hotel DeSilva Opole

Korzyści

Prawo pracy w agencji zatrudnienia
Prawo pracy w agencji zatrudnienia
Prawo pracy w agencji zatrudnienia

Program szkolenia

  1. Specyfika zatrudnienia w Agencjach Pracy
  2. Zasady zatrudniania w ramach stosunku pracy
  3. Zasady zatrudniania na podstawie umów cywilnoprawnych
  4. Specyfika zatrudnienia w ramach pracy tymczasowej
  5. Cudzoziemcy w agencji zatrudnienia
  6. Pozostałe regulacje

Trener

Prawo pracy w agencji zatrudnienia
Piotr Malinowski
Prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, specjalista z zakresu prawa karnego skarbowego, prawa ubezpieczeniowego, prawa administracyjnego oraz prawa pracy.

Zapisz się na szkolenie