Skip to content
Pozyskiwanie pracowników- rekrutacja i selekcja – Gliwice
10 czerwca, 2019

Pozyskiwanie pracowników- rekrutacja i selekcja – Gliwice

Szkolenie ma na celu przekazanie podstawowej wiedzy z zakresu planowania i prowadzenia procesu rekrutacji i selekcji. Uczestnicy poznają znaczeni budowania marki pracodawcy oraz możliwości wykorzystania tej wiedzy w procesie pozyskiwania pracowników. podczas szkolenia, krok po kroku przeprowadzimy przez cały proces planowania i prowadzenia procesu rekrutacji.

poniedziałek
10 czerwca, 2019

Rozpoczęcie

09:00

Zakończenie

16:00
Gliwice

Korzyści

  • poznanie najnowszych trendów rekrutacyjnych i odniesienie ich do praktyki biznesowej
  • zdobycie wiedzy na temat projektowania procedur rekrutacji i selekcji: od ogłoszenia po przygotowanie i wybór konkretnych narzędzi i metod
  • poznanie zasad tworzenia podstawowych narzędzi selekcyjnych
Pozyskiwanie pracowników- rekrutacja i selekcja – Gliwice
Rekrutacja
Pozyskiwanie pracowników- rekrutacja i selekcja – Gliwice
Podstawowe narzędzia stosowane w rekrutacji
Pozyskiwanie pracowników- rekrutacja i selekcja – Gliwice
Trudne sytuacje w pracy rekrutera

Program szkolenia

1. Standard pracy rekrutera - budowanie wizerunek agencji jako wiarygodnego pracodawcy/pośrednika
-  zasady z klientem (pracodawcą użytkownikiem) – ustalenie standardów pracy
-  analiza potrzeb kadrowych i specyfiki klienta- jakich informacji potrzebuje rekruter?

2. Rekrutacja – sposoby pozyskiwania kandydatów
-  ogłoszenie – jak przyciągnąć odpowiednich kandydatów?
-  narzędzia rekrutera: systemy, platformy, serwisy
-  sourcing: zasady poszukiwania kandydatów (branże, portale społecznościowe itp.)
-rekrutacja inaczej- niestandardowe sposoby pozyskiwania kandydatów

3. Podstawowe narzędzia stosowane w rekrutacji (metody i techniki)
- Rodzaje rozmów rekrutacyjnych (telefoniczne, wstępne)
- Wywiad biograficzny i epizodyczny: podstawowe zasady prowadzenia rozmów
- Przykłady metod assessment center i ich zastosowanie w standardowych rekrutacjach
- Próbki pracy

4. Trudne sytuacje w pracy rekrutera- dobre praktyki, case study

Trener

Pozyskiwanie pracowników- rekrutacja i selekcja – Gliwice
Magdalena Siwińska
Trener biznesu, Interim HR Manager i Partner zarządzający Grupy HR Masters.Od kilkunastu lat wspiera organizacje w procesach zarządzania kapitałem ludzkim, w zakresie audytów i projektów rozwojowych. Prowadzi i koordynuje projekty HR oraz kampanie employer brandingowe.Specjalizuje się w działaniach wpływających na poziom motywacji, satysfakcji i zaangażowania pracowników. Wspiera organizacje w promowaniu działań wizerunkowych w różnych procesach personalnych, czerpiąc z doświadczenia w prowadzeniu agencji zatrudnienia.Prowadzi szkolenia z zakresu kompetencji osobistych oraz psychologii w zarządzaniu m.in. dla kadry zarządzającej, specjalistów, właścicieli firm, personelu administracyjnego.

Zapisz się na szkolenie