Skip to content
Planowanie i organizacja pracy managera
January 16, 2020

Planowanie i organizacja pracy managera

Zwiększenie efektywności działania uczestników poprzez zmianę własnych przekonań wobec czasu oraz wypracowanie własnych sposobów planowania i organizacji czasu pracy.

czwartek
January 16, 2020

Rozpoczęcie

09:00

Zakończenie

16:30
Opole

Korzyści

  • podniesienie efektywności w roli zawodowej, nabycie umiejętności wyznaczania celów, planowania działań
  • poznanie i zrozumienie własnych strategii i przekonań wpływających na efektywność.
  • poznanie i przećwiczenie metod i narzędzi zarządzania sobą w czasie pozwalających na zwiększenie własnej skuteczności i satysfakcji z wykonywania codziennych obowiązków.
Planowanie i organizacja pracy managera
Cele i priorytety
Planowanie i organizacja pracy managera
Efektywność osobista i zawodowa
Planowanie i organizacja pracy managera
Postawa asertywna

Program szkolenia

1.Efektywność osobista i zawodowa

generacje zarządzania sobą w czasie, efektywność w roli zawodowej

2. Cele i priorytety

cele - zasady tworzenia celu, operacjonalizacji ustalanie priorytetów- ABC, matryca Eisenhowera

3. Budowanie planów

kwadrans operacyjny, zasady skutecznego planowania działań i metody planowania

4. Efektywność w procesie realizacji zadań

otwarte pętle zadań, zarządzanie skrzynką mailową - metoda GTD. Delegowanie zadań - kroki delegowania, poziom kontroli delegowanych zadań

5. Postawa asertywna

asertywność jako postawa sprzyjająca współpracy,
wybrane techniki asertywności: asertywna prośba, asertywna odmowa, poszukiwanie rozwiązań i poszukiwanie obszarów współpracy.

Trener

Planowanie i organizacja pracy managera
Iwona Kirstein
Psycholog, pracuje jako konsultant z zakresu HR, trener, coach i kierownik merytoryczny kompleksowych projektów rozwojowych. Jest absolwentką Uniwersytetu Jagiellońskiego i certyfikowanym trenerem (Małopolska szkoła trenerów organizacji - poziom zaawansowany) i coachem (akredytacja ICF na poziomie ACC). Uzyskała dyplom coacha Erickson College International, ukończyła pierwszą w Polsce szkołę executive coachingu w modelu PRO prowadzoną przez konsultantów z UK. Posiada certyfikaty z zakresu diagnozy stylu zachowania Discovery Insight, DISC Extended, DISC Classic. Posiada doświadczenie w kierowaniu zespołami projektowymi i tworzeniu programów rozwojowych. Od 2011 prowadzi własną firmę specjalizującą się w przeprowadzaniu projektów rozwojowych skierowanych głównie do kadry menedżerskiej oraz działów HR. Posiada doświadczenie nie tylko w prowadzeniu szkoleń, ale również w kierowaniu projektami rozwojowymi Posiada ponad 15 - letnie doświadczenie w prowadzeniu treningów z zakresu kompetencji społecznych i menedżerskich oraz wybranych funkcji HR. W zakresie szkoleń menedżerskich specjalizuje się w tematach: przywództwo, motywowanie, coaching menedżerski, budowanie zespołu oraz ocena pracowników.

Zapisz się na szkolenie