Skip to content
Nowe kanały rekrutacji
2 kwietnia, 2020

Nowe kanały rekrutacji

czwartek
2 kwietnia, 2020

Rozpoczęcie

09:30

Zakończenie

16:30
Opole

Korzyści

Program szkolenia

Trener

Nowe kanały rekrutacji
Katarzyna Fijałkowska
Headhunter, HR Project Manager, Career Coach, z doświadczeniem w zakresie zarządzania kapitałem ludzkim w wewnętrznych działach personalnych i we własnej Agencji Doradztwa Personalnego. Specjalizuje się w diagnozie kompetencji kandydatów do pracy i pracowników. Przeprowadziła setki projektów rekrutacyjnych metodą direct i executive search, na wszystkie szczeble struktury organizacyjnej Spółek, głownie w obszarze: Top Management'u, Sprzedaży, Marketingu, Logistyki, Finansów, HR. Opracowuje i wdraża w organizacjach metody zarządzania przez kompetencje znacząco wspierające wszystkie procesy zarządzania kapitałem ludzkim.

Zapisz się na szkolenie