Skip to content
Negocjacja w pracy rekrutera
October 15, 2019

Negocjacja w pracy rekrutera

Doskonalenie umiejętności i poszerzanie wiedzy na temat najefektywniejszych sposobów przeprowadzania rozmów rekrutacyjnych poprzez:

  • rozwój umiejętności negocjacyjnych
  • poznanie własnych zasobów i predyspozycji negocjacyjnych naukę strategii, taktyk i technik negocjacyjnych
  • poznanie stylów i orientacji negocjacyjnych
  • naukę wykrywania manipulacji oraz zapobiegania im
  • naukę radzenia sobie z trudnym partnerem na bazie zgłaszanych przypadków
wtorek
October 15, 2019

Rozpoczęcie

09:30

Zakończenie

16:30
Opole

Korzyści

Podczas szkolenia:

– rozwiniesz umiejętności negocjacyjne;
– poznanasz własne zasoby i predyspozycje negocjacyjne;
nauczysz się strategii, taktyk i technik negocjacyjnych;
– poznasz style i orientacje negocjacyjne;
nauczysz się wykrywać manipulację oraz dowiesz się jak jej zapobiegać;
– nauczysz się radzić sobie z trudnym partnerem na bazie zgłaszanych
przypadków;

Program szkolenia

1. Komunikacja interpersonalna jako narzędzie skutecznych negocjacji.
- Parafraza i klaryfikacja.
- Umiejętne zadawanie pytań jako pomoc w rozpoznawaniu intencji negocjatora.

2. Kluczowe problemy prowadzenia negocjacji
- Zasady prowadzenia negocjacji.
- Praktyczne zastosowanie negocjacji - twardo wobec problemu, miękko wobec ludzi.
- Poszukiwanie wspólnych interesów jako podstawowa umiejętność potrzebna w negocjowaniu.
- Poszukiwanie różnych możliwości rozwiązania kwestii spornych w negocjowaniu.

3. Techniki reagowania w nieprzewidzianych sytuacjach negocjacyjnych
- Nowe fakty / informacje ze strony Rozmówcy
- Nieoczekiwane „zagrywki” taktyczne osób poszukujących pracy

4. Negocjacje z trudnym partnerem
- Radzenie sobie z partnerem, który stosuje twardy styl negocjacji.
- Zachowania asertywne i ich rola w prowadzeniu rozmów rekrutacyjnych.
- Rozwiązywanie sytuacji trudnych w różnych fazach negocjacji.
- Podtrzymywanie kontaktów z partnerami.

5. Rozpoznawanie manipulacji negocjacyjnych i kontr manipulacji.
- Manipulacje samooceną.
- Manipulacje emocjami.
- Manipulacje czasem

6. Zakończenie negocjacji
- Zawarcie umowy .
- Warunki płatności i dostawy.
- Kontrakt zasady formułowania.
- Kontrakt negocjacyjny – unikanie pułapek.

Trener

Negocjacja w pracy rekrutera
Wojciech Walla
Trener i praktyk sprzedaży z piętnastoletnim doświadczeniem biznesowym na stanowiskach Doradcy, Managera, Trenera wewnętrznego i Coacha zespołów sprzedaży. Atutem jest jego ośmioletnie doświadczenie w realizacji projektów szkoleniowych dla zewnętrznych klientów biznesowych z różnych branż. Certyfikowany coach - Noble Manhattan Coaching - Practitioner Coach Diploma Certyfikowany trener - Szkoła Trenerów Moderator Prowadzi szkolenia w zakresie: umiejętności sprzedażowych (techniki sprzedaży, obsługa klienta, negocjacje handlowe, techniki perswazji w sprzedaży, obrona ceny, telemarketing), miękkich umiejętności menedżerskich (motywowanie i rozwijanie Pracowników, delegowanie zadań i odpowiedzialności; egzekwowanie realizacji celów i ustaleń; budowanie, motywowanie i rozwijanie zespołów; prowadzenie zebrań i spotkań zespołowych; przywództwo i zarządzanie zespołem w zmianie, systemy ocen pracowniczych), umiejętności osobistych (zarządzanie efektywnością osobistą, samoorganizacja, asertywność, autoprezentacja

Zapisz się na szkolenie