Skip to content
Komunikacja w zespole rekruterskim
8 kwietnia, 2019

Komunikacja w zespole rekruterskim

Celem szkolenia jest doskonalenie umiejętności poszerzania wiedzy na temat najefektywniejszych sposobów komunikowania się w zespole pracowniczym tj.:
– wypracowanie i przetrenowanie narzędzi perswazyjnych w celu przekonania Rozmówcy do swoich argumentów przy jednoczesnym poszanowaniu odmienności poglądów,
– nabycie przez Uczestników umiejętności tworzenia rozwiązań korzystnych dla obu stron,
– trening komunikowania się na poziomie potrzeb,
– nabycie umiejętności zarządzania relacjami pracowniczymi na bazie modelu zarządzania sytuacyjnego

poniedziałek
8 kwietnia, 2019

Rozpoczęcie

09:30

Zakończenie

16:00
Kraków

Korzyści

1. Umiejętność komunikowania się na poziomie potrzeb 2. Kompetencja porozumiewania się z uwzględnieniem typologii Rozmówcy
3. Umiejętność rozwiązywania nieporozumień na bazie strategii zarządzania konfliktem
4. Kompetencja artykułowania oczekiwań wobec Współpracowników
5. Kompetencja dzielenia się zadaniami na bazie ról zespołowych
6. Poszerzenie pola odpowiedzialności za delegowane zadania

Komunikacja w zespole rekruterskim
Komunikacja interpersonalna w zespole
Komunikacja w zespole rekruterskim
Strategia argumentacji i przekonywania
Komunikacja w zespole rekruterskim
Grupowe rozwiązywanie problemów

Program szkolenia

MODUŁ 1
KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA W ZESPOLE PRACOWNICZYM, CZYLI KIEDY WSPÓLNIE WYPRACOWUJEMY ROZWIĄZANIE
1. Jak zgłaszać pomysły i rozwiązania
2. Jak krytykować pomysły i rozwiązania, by nie podciąć autorowi skrzydeł
3. Jak moderować przebieg dyskusji, by nie skończyło się na chaosie i braku wniosków
4. Jak komunikować problem, dezaprobatę i niezadowolenie
- Jak pośpieszać opieszałych
- Jak wyznaczać granice
5. Role zespołowe Belbina

MODUŁ 2
EFEKTYWNOŚĆ W KOMUNIKACJI INTERPERSONALNEJ
1. Po czym poznamy, że komunikujemy się efektywnie?
2. Jak używać komunikacji werbalnej i niewerbalnej, by wzmacniać przesłanie? 3. Jak kontrolować rozmowę? Sztuka prowadzenia rozmówcy za pomocą pytań

MODUŁ 3
1. Strategia argumentacji i przekonywania
2. Ukryte poziomy komunikatów - to, czego nie widać i nie słychać, ale wpływa na rozmówcę
- Kiedy nie wiadomo o co chodzi..., chodzi o ukryte poziomy komunikatów! Jak je odczytywać i posługiwać się nimi, by zrozumieć to, co niezrozumiałe?
- Jak przekładać treści z ukrytych poziomów komunikatów na poziomy jawne tak, by inni lepiej rozumieli nas?
3. Język pozytywu vs. język problemu

MODUŁ 4
1. Zawieranie porozumień zbiorowych i kompromisu
- Grupowe rozwiązywanie problemów.
- Zachowania ludzi w sytuacji konfliktu.
- Przyczyny zawierania porozumień.
- Zarządzanie konfliktem.
- Zaburzenie percepcji w sytuacjach konfliktowych
- Dynamika konfliktu.
- Zawieranie porozumień – strategie podejścia do konfliktu.

Trener

Komunikacja w zespole rekruterskim
Wojciech Walla
TRENER z czternastoletnim doświadczeniem biznesowym na stanowiskach Doradcy, Managera, Trenera wewnętrznego i Coacha zespołów sprzedaży. Atutem jest osiem lat realizacji projektów szkoleniowych dla zewnętrznych klientów biznesowych branż agd, rtv, sprzedaży bezpośredniej i innych. Kluczowe kompetencje obejmują:badanie potrzeb szkoleniowych i projektowanie szkoleń,doradztwo zawodowe,prowadzenie szkoleń grupowych w zakresie:umiejętności sprzedażowych (techniki sprzedaży, obsługa klienta, trudne sytuacje, telemarketing),umiejętności osobistych (zarządzanie efektywnością osobistą, samoorganizacja, asertywność, autoprezentacja),miękkich umiejętności menedżerskich (motywowanie i rozwijanie Pracowników, delegowanie zadań i odpowiedzialności; egzekwowanie realizacji celów i ustaleń; budowanie, motywowanie i rozwijanie zespołów; prowadzenie zebrań i spotkań zespołowych; przywództwo i zarządzanie zespołem w zmianie, systemy ocen pracowniczych),fundraisingu,społecznej odpowiedzialności biznesu W ramach przeprowadzonych warsztatów sprzedażowych oraz sesji doradczych zrealizowałem ponad 8000 godzin zajęć.

Zapisz się na szkolenie