Skip to content
Komunikacja w procesach rekrutacji
May 29, 2023

Komunikacja w procesach rekrutacji

 • Zdobycie i rozwój umiejętności komunikacji wielokierunkowej: z kandydatem i klientem, w procesach rekrutacyjnych
 • Poznanie technik wywierania wpływu i zastosowanie ich w procesach rekrutacji
 • Wymiana wiedzy i doświadczeń
poniedziałek
May 29, 2023

Rozpoczęcie

09:30

Zakończenie

15:30
online

Korzyści

 • Pozyskanie praktycznej wiedzy, jak efektywniej
  komunikować się z klientem i z kandydatem
 • Pozyskanie narzędzi wspomagających
  komunikację w rekrutacji
 • Rozwój umiejętności przekazywania
  „trudnych” informacji klientom i kandydatom
 • Poszerzenie kompetencji budowania candidate
  experience
  i diagnozowania motywacji
  kandydatów
 • Wypracowanie katalogu najlepszych praktyk -
  best
  practices
Komunikacja w procesach rekrutacji
Komunikacja wielokierunkowa
Komunikacja w procesach rekrutacji
Candidate experience
Komunikacja w procesach rekrutacji
Narzędzia wspomagające komunikację

Program szkolenia

Trener

Komunikacja w procesach rekrutacji
Katarzyna Fijałkowska

Zapisz się na szkolenie