Skip to content
Jak skuteczne prowadzić zebrania i spotkania biznesowe
10 września, 2019

Jak skuteczne prowadzić zebrania i spotkania biznesowe

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do prowadzenia efektywnych zebrań, w taki sposób, aby osiągnąć zamierzony cel. Podczas szkolenia pokażemy w jaki sposób przygotować
i przeprowadzić zebranie, aby nie było stratą czasu, a wstępem do konkretnych ustaleń i realizacji planów oraz zadań zawodowych.

wtorek
10 września, 2019

Rozpoczęcie

09:30

Zakończenie

16:00
Gliwice

Korzyści

  • Umiejętność sprawnego prowadzenia każdego rodzaju spotkania
  • Umiejętność zarządzania czasem spotkania
  • Zdolność eliminowania czynników utrudniających efektywne przeprowadzenie spotkania
  • Poznanie sposobów zaciekawienia i zaanagarzownaia uczestników spotkania
  • Tworzenie atrakcyjniejszych materiałów na spotkania
Jak skuteczne prowadzić zebrania i spotkania biznesowe
Przygotowanie do spotkania
Jak skuteczne prowadzić zebrania i spotkania biznesowe
Rola komunikacji
Jak skuteczne prowadzić zebrania i spotkania biznesowe
Narzędzia i techniki wspierające skuteczność przekazu

Program szkolenia

1. Przygotowanie do spotkania

-  Definiowanie celu i rezultatu spotkania

-  Analiza potrzeb i wartości odbiorców zebrania.

-  Przygotowanie treści i dobór argumentów do sytuacji

-  Opracowanie planu spotkania z zespołem

 

2. Rola komunikacji – od ogółu do szczegółu

-  Komunikacja celów, programu, zasad i harmonogramu oraz efektów spotkania.

-  Podział zadań w trakcie zebrania – protokołowanie, zabieranie głosu

-  Moderowanie dyskusji

 

3. Narzędzia i techniki wspierające skuteczność przekazu

-  Odwoływanie się do doświadczeń uczestników.

-  Pomoce wizualne – ożywianie prezentacji, podstawowe zasady tworzenie materiałów

-  Zasady atrakcyjnego i zrozumiałego przedstawiania danych

-  Kreatywne metody i narzędzia pracy zespołowej czyli jak przeprowadzić spotkanie inaczej

Trener

Jak skuteczne prowadzić zebrania i spotkania biznesowe
Magdalena Siwińska
Trener biznesu, Interim HR Manager i Partner zarządzający Grupy HR Masters.Od kilkunastu lat wspiera organizacje w procesach zarządzania kapitałem ludzkim, w zakresie audytów i projektów rozwojowych. Prowadzi i koordynuje projekty HR oraz kampanie employer brandingowe.Specjalizuje sięw działaniach wpływających na poziom motywacji, satysfakcji i zaangażowania pracowników. Wspiera organizacje w promowaniu działań wizerunkowychw różnych procesach personalnych, czerpiąc z doświadczeniaw prowadzeniu agencji zatrudnienia.Prowadzi szkolenia z zakresu kompetencji osobistych oraz psychologiiw zarządzaniu m.in. dla kadry zarządzającej, specjalistów, właścicieli firm, personelu administracyjnego.

Zapisz się na szkolenie