Skip to content
Jak delegować zadania i unikać gier psychologicznych w zespole?
September 25, 2019

Jak delegować zadania i unikać gier psychologicznych w zespole?

 • Rozwijanie umiejętności skutecznego przekazywania zadań i odpowiedzialności
 • Umiejętność dostosowania poziomu delegowania i sposobu kontroli do konkretnego pracownika
 • Rozwijanie umiejętności prowadzenia rozmów monitorujących i kontrolujących wykonie zadania
 • Rozwijanie umiejętności prowadzenia rozmów: oceniającej, korygującej i dyscyplinującej
środa
September 25, 2019

Rozpoczęcie

09:30

Zakończenie

16:00
Opole

Korzyści

 • Zmniejszenie obciążenia pracą, dzięki skutecznemu delegowaniu zadań zespołowi
 • Wzrost efektywnego i terminowego wykonywania zadań przez pracowników, dzięki technice delegowania
 • Poprawa wydajności zespołu, dzięki zdolności kontroli i oceny pracy
 • Wyeliminowanie sytuacji, kiedy pracownik chce zdelegować zadanie na przełożonego
 • Zwiększenie zaangażowania i odpowiedzialności zespołu, poprzez tworzenia środowiska zaufania
Jak delegować zadania i unikać gier psychologicznych w zespole?
Delegowanie zadań
Jak delegować zadania i unikać gier psychologicznych w zespole?
Kontrola i ocena
Jak delegować zadania i unikać gier psychologicznych w zespole?
Budowanie relacji

Program szkolenia

1. Delegowanie zadań

 • zasady delegowania zadań
 • skuteczna komunikacja w przekazywaniu zadań
 • dopasowanie poziomu delegowania do kompetencji i poziomu zaangażowania pracownika

2. Kontrola i ocena

 • kontrola a poziom kompetencji zaangażowania pracownika rozmowa oceniająca wykonanie zadania

3. Budowanie relacji opartej na zaufaniu

 • komunikacja z uwzględnieniem trzech stanów ja (elementy analizy transakcyjnej)
 • gry psychologiczne - jak je rozpoznać i nie dać się w nie wciągnąć
 • budowanie zaangażowania i odpowiedzialności za zadanie

Trener

Jak delegować zadania i unikać gier psychologicznych w zespole?
Iwona Kirstein
Psycholog, trener, coach. Jest absolwentką Uniwersytetu Jagiellońskiego i certyfikowanym trenerem (Małopolska szkoła trenerów organizacji - poziom zaawansowany) i coachem (akredytacja ICF na poziomie ACC). Uzyskała dyplom coacha Erickson College International, ukończyła pierwszą w Polsce szkołę executive coachingu w modelu PRO prowadzoną przez konsultantów z UK. Posiada certyfikaty z zakresu diagnozy stylu zachowania Discovery Insight, DISC Extended, DISC Classic. Od 2003 pracowała przez 8 lat w wiodącej na rynku małopolskim firmie szkoleniowej. Najpierw jako ekspert z zakresu szkoleń i rekrutacji potem jako kierownik merytoryczny. Posiada doświadczenie w kierowaniu zespołami projektowymi i tworzeniu programów rozwojowych. Od 2011 prowadzi własną firmę specjalizującą się w przeprowadzaniu projektów rozwojowych skierowanych głównie do kadry menedżerskiej oraz działów HR.Posiada ponad 15 - letnie doświadczenie w prowadzeniu treningów z zakresu kompetencji społecznych i menedżerskich oraz wybranych funkcji HR. W zakresie szkoleń menedżerskich specjalizuje się w tematach: przywództwo, motywowanie, coaching menedżerski, budowanie zespołu oraz ocena pracowników.Od 7 lat pracuje również jako coach - prowadzi głównie executive coaching oraz team coaching.

Zapisz się na szkolenie