Skip to content
Budowanie współpracy
18 czerwca, 2020

Budowanie współpracy

 • Rozumienie różnic pomiędzy grupą a zespołem
 • Ćwiczenie umiejętności dostrzegania dysfunkcji zespołowych – model Lencioniego
 • Wypracowanie narzędzi i ćwiczenia umiejętności rozwijania ważnych dla współpracy obszarów
 • Rozwijanie elastyczności w komunikacji, dostrzeganie potencjału w różnorodności i świadomość oczekiwań wobec innych wynikających z różnych stylów zachowań
czwartek
18 czerwca, 2020

Rozpoczęcie

09:30

Zakończenie

16:30
Opole

Korzyści

Budowanie współpracy
Zespół
Budowanie współpracy
Praca zespołowa
Budowanie współpracy
Współpraca

Program szkolenia

 1. Zespół a grupa
  - Kiedy z grupy rodzi się zespół?
  - Czy zespół to najlepsza forma pracy?
 2. 5 dysfunkcji pracy zespołowej
  - Jakie czynniki najczęściej utrudniają pracę zespołową?
  - Jak rozpoznać je w swoim zespole?
  - Jak rozwijać ważne dla współpracy obszary pracy zespołowej?
 3. Różnorodność w zespole - model DISC
  - autodiagnoza w zakresie dominującego stylu
  - różnice w zachowaniach, sposobach budowania relacji poszczególnych stylów zachowań
  - potrzeby i oczekiwania w roli pracownika, menedżera wynikające z różnic w stylach zachowań
 4. Efektywne i destrukcyjne zachowania w zespole
  - jak poradzić sobie z zachowaniami destrukcyjnymi w zespole pracowników
  -menedżer w obliczu sukcesu, porażki zespołu

Trener

Budowanie współpracy
Iwona Kirstein
Psycholog. Pracuje jako konsultant z zakresu HR, trener, coach i kierownik merytoryczny kompleksowych projektów rozwojowych. Jest absolwentką Uniwersytetu Jagielońskiego i certyfikowanych trenerem (Małopolska Szkoła Trenerów Organizacji - poziom zaawansowany i coachem (Akredytacja ICF na poziomie ACC). Uzyskała dyplom coacha Erickson College International, ukończyła pierwszą w Polsce szkołę Executive Coachingu w modelu PRO prowadzoną przez konsultantów z UK. Posiada certyfikaty z zakresu diagnozy stylu zachowania Discovery Insight, Disc Extended, Disc Classic. Od 2003 r. pracowała przez 8 lat w wiodącej na rynku małopolskim firmie szkoleniowej. Najpierw jako ekspert z zakresu szkoleń i rekrutacji, potem jako kierownik merytoryczny. Posiada doświadczenie w kierowaniu zespołami projektowymi i tworzeniu programów rozwojowych.Od 2011 prowadzi własną firmę specjalizującą się w przeprowadzaniu projektów rozwojowych skierowanych głównie do kadry menedżerskiej oraz działów HR. Posiada doświadczenie nie tylko w prowadzeniu szkoleń, ale również w kierowaniu projektami rozwojowymi (Akademia Kompetencji - Menedżera na Lidera - projekt blender-learningowy skierowany do kadry kierowniczej firm sektora MŚP), przygotowywanie i/lub prowadzenie sesji DC (np. IBM, Tesco Polska, Akademia Kompetencji - Menedżera na Lidera), wdrażanie systemów ocen (np. VSOFT S.A., MHMK) oraz wspieranie zmian organizacyjnych (np. SKK Global, CP Trade Industry Group, Karpacka Spółka Gazownictwa, Farmaprom).Posiada ponad 16-letnie doświadczenie w prowadzeniu treningów z zakresu kompetencji społecznych i menedżerskich oraz wybranych funkcji HR. W zakresie szkoleń menedżerskich specjalizuje się w tematach: przywództwo, motywowanie, coaching menedżerski, budowanie zespołu oraz ocena pracownika.Od 7 lat pracuje również jako coach - prowadzi głównie Executive coaching oraz Team coaching. Przez osiem lat współpracowała z Instytutem Psychologii Uniwersytetu Jagielońskiego, gdzie prowadziła zajęcia m.in. z obszaru HR. W swojej pracy łączy wiedzę psychologiczną z doświadczeniem w kierowaniu ludźmi oraz doświadczeniem konsultanta.

Zapisz się na szkolenie