Skip to content
Rola i funkcje menedżera
16 października, 2020

Role i funkcje managera

 • poszerzanie świadomości w zakresie swoich mocnych stron i obszarów rozwojowych w roli menedżera
 • autodiagnoza w zakresie dominującego stylu kierowania pracownikami
 • rozwijanie umiejętności elastycznego dopasowania stylu kierowania uwzględniając poziom kompetencji i zaangażowania pracownika, typu zadania itp.
piątek
16 października, 2020

Rozpoczęcie

09:30

Zakończenie

16:30
ONLINE

Korzyści

 • Podniesienie efektywności w roli menedżera, szefa zespołu
 • Nabycie umiejętności zwiększających wpływ na zachowania pracowników
 • Większa świadomość roli szefa zespołu i podejmowanych działań
Rola i funkcje menedżera
Rola menedżera
Rola i funkcje menedżera
Style kierowania
Rola i funkcje menedżera
Efektywności szefa

Program szkolenia

 1. Rola menedżera
  - funkcje kierownicze
  - oczekiwania wobec roli menedżerskiej
  - źródła władzy
 2. Efektywność szefa - model przywództwa
  - poziomy dojrzałości pracowników (poziom kompetencji i poziom zaangażowania)
  - dwie kategorie narzędzi menedżerskich
  - style kierowania pracownikami - autodiagnoza w zakresie dominującego stylu, efektywności, elastyczności stylu kierowania
  - diagnoza poziomu dojrzałości pracownika
  - dostosowanie stylu kierowania do pracowników

Trener

Rola i funkcje menedżera
Iwona Kirstein
Psycholog. Pracuje jako konsultant z zakresu HR, trener, coach i kierownik merytoryczny kompleksowych projektów rozwojowych. Jest absolwentką Uniwersytetu Jagielońskiego i certyfikowanych trenerem (Małopolska Szkoła Trenerów Organizacji - poziom zaawansowany i coachem (Akredytacja ICF na poziomie ACC). Uzyskała dyplom coacha Erickson College International, ukończyła pierwszą w Polsce szkołę Executive Coachingu w modelu PRO prowadzoną przez konsultantów z UK. Posiada certyfikaty z zakresu diagnozy stylu zachowania Discovery Insight, Disc Extended, Disc Classic. Od 2003 r. pracowała przez 8 lat w wiodącej na rynku małopolskim firmie szkoleniowej. Najpierw jako ekspert z zakresu szkoleń i rekrutacji, potem jako kierownik merytoryczny. Posiada doświadczenie w kierowaniu zespołami projektowymi i tworzeniu programów rozwojowych.Od 2011 prowadzi własną firmę specjalizującą się w przeprowadzaniu projektów rozwojowych skierowanych głównie do kadry menedżerskiej oraz działów HR. Posiada doświadczenie nie tylko w prowadzeniu szkoleń, ale również w kierowaniu projektami rozwojowymi (Akademia Kompetencji - Menedżera na Lidera - projekt blender-learningowy skierowany do kadry kierowniczej firm sektora MŚP), przygotowywanie i/lub prowadzenie sesji DC (np. IBM, Tesco Polska, Akademia Kompetencji - Menedżera na Lidera), wdrażanie systemów ocen (np. VSOFT S.A., MHMK) oraz wspieranie zmian organizacyjnych (np. SKK Global, CP Trade Industry Group, Karpacka Spółka Gazownictwa, Farmaprom).Posiada ponad 16-letnie doświadczenie w prowadzeniu treningów z zakresu kompetencji społecznych i menedżerskich oraz wybranych funkcji HR. W zakresie szkoleń menedżerskich specjalizuje się w tematach: przywództwo, motywowanie, coaching menedżerski, budowanie zespołu oraz ocena pracownika.Od 7 lat pracuje również jako coach - prowadzi głównie Executive coaching oraz Team coaching. Przez osiem lat współpracowała z Instytutem Psychologii Uniwersytetu Jagielońskiego, gdzie prowadziła zajęcia m.in. z obszaru HR. W swojej pracy łączy wiedzę psychologiczną z doświadczeniem w kierowaniu ludźmi oraz doświadczeniem konsultanta.

Zapisz się na szkolenie