Skip to content
Akademia Rekruterów  OKAP 2020
26 lutego, 2020

Akademia Rekruterów

Podniesienie poziomu jakości świadczonych usług w zakresie rekrutacji międzynarodowej wśród agencji zatrudnienia, działających w Polsce poprzez podniesienie kompetencji i kwalifikacji kluczowych pracowników tych firm tj. konsultantów ds. rekrutacji międzynarodowej.

środa
26 lutego, 2020

Rozpoczęcie

Zakończenie

Korzyści

  • Znacząca poprawa jakości i satysfakcja ze świadczonych usług 
  • Potwierdzenie profesjonalizmu firmy i podwyższenie jej konkurencyjności 
  • Zwiększenie świadomości prawnej konsultantów 
  • Wzmocniony wizerunek firmy
  • Poszerzenie świadomości najlepszych praktyk stosowanych w branży.

Program szkolenia

Program obejmuje 6 modułów, 6 dni szkoleniowych po 8 godzin szkoleniowych, co w sumie daje 48 godzin. Szkolenia odbywać się będą w dni robocze.

Szkolenia bezpośrednio po ich zakończeniu oceniane będą  przez uczestników.

Na miesiąc przed uczestnicy Akademii będą otrzymywali szczegółowy program szkolenia oraz jego termin. 

W każdym ze szkoleń będą mogły brać  udział  również osoby nie uczestniczące w Akademii. 

Trener

Zapisz się na szkolenie