Skip to content
AKADEMIA REKRUTERA. Narzędzia i techniki rekrutacji
May 12, 2022

AKADEMIA REKRUTERA. NARZĘDZIA I TECHNIKI REKRUTACJI

 • przygotowanie strategii/ planu efektywnego procesu rekrutacji
 • pogłębienie wiedzy na temat metod docierania do kandydatów
 • zdobycie i rozwój umiejętności oceny kandydatów do pracy z wykorzystaniem właściwych technik rekrutacyjnych
 • wymiana wiedzy i doświadczeń
czwartek
May 12, 2022

Rozpoczęcie

09:30

Zakończenie

15:30
online

Korzyści

 • pozyskanie praktycznej wiedzy, jak zbudować plan efektywnej rekrutacji
 • rozwój umiejętności doboru najefektywniejszych źródeł rekrutacji kandydatów
 • poszerzenie kompetencji w zakresie oceny kandydatów do pracy
 • pozyskanie konkretnych narzędzi wspomagających ocenę kandydata
 • poszerzanie bazy pytań służących diagnozie kwalifikacji, kompetencji i motywacji kandydata
 • wypracowanie katalogu najlepszych praktyk - best practices

Program szkolenia

 1. Pozyskiwanie kandydatów
 1. Dobór technik rekrutacyjnych i ocena kandydatów do pracy:
 1. Budowanie narzędzi oceny kandydatów
 1. Pułapki selekcyjne

Trener

AKADEMIA REKRUTERA. Narzędzia i techniki rekrutacji
Katarzyna Fijałkowska
Headhunter, HR Project Manager, Career Coach, z doświadczeniem w zakresie zarządzania kapitałem ludzkim w wewnętrznych działach personalnych i we własnej Agencji Doradztwa Personalnego. Specjalizuje się w diagnozie kompetencji kandydatów do pracy, pracowników i klientów. Przeprowadziła setki projektów rekrutacyjnych metodą direct i executive search, na wszystkie szczeble struktury organizacyjnej Spółek, głównie w obszarze: Sprzedaży, Marketingu, Logistyki, Finansów, HR, Top Management'u,

Zapisz się na szkolenie