Skip to content
AKADEMIA REKRUTERA. TECHNIKI REKRUTACJI
16 kwietnia, 2024

AKADEMIA REKRUTERA. TECHNIKI REKRUTACJI

 • Zdobycie i rozwój umiejętności oceny kandydatów do pracy z wykorzystaniem właściwych technik selekcji
 • Poznanie narzędzi oceny kandydatów
 • Zmapowanie pułapek selekcyjnych
 • Zdefiniowanie zasad skutecznej rekrutacji
 • Wymiana wiedzy i doświadczeń
wtorek
16 kwietnia, 2024

Rozpoczęcie

09:30

Zakończenie

15:30
online

Korzyści

 • pozyskanie praktycznej wiedzy, jak zbudować plan efektywnej rekrutacji
 • rozwój umiejętności doboru najefektywniejszych źródeł rekrutacji kandydatów
 • poszerzenie kompetencji w zakresie oceny kandydatów do pracy
 • pozyskanie konkretnych narzędzi wspomagających ocenę kandydata
 • wypracowanie katalogu najlepszych praktyk - best practices

Program szkolenia

 1. Pozyskiwanie kandydatów
 1. Dobór technik rekrutacyjnych i ocena kandydatów do pracy:
 1. Budowanie narzędzi oceny kandydatów
 1. Pułapki selekcyjne

Trener

AKADEMIA REKRUTERA. TECHNIKI REKRUTACJI
Katarzyna Fijałkowska
Headhunter, HR Project Manager, Career Coach, z doświadczeniem w zakresie zarządzania kapitałem ludzkim w wewnętrznych działach personalnych i we własnej Agencji Doradztwa Personalnego. Specjalizuje się w diagnozie kompetencji kandydatów do pracy, pracowników i klientów. Przeprowadziła setki projektów rekrutacyjnych metodą direct i executive search, na wszystkie szczeble struktury organizacyjnej Spółek, głównie w obszarze: Sprzedaży, Marketingu, Logistyki, Finansów, HR, Top Management'u,

Zapisz się na szkolenie