Skip to content
AKADEMIA REKRUTERA.Sprzedaż oferty i udzielanie feedbacku kandydatom
28 września, 2023

Sprzedaż oferty i udzielanie feedbacku kandydatom

 • Dowiesz się co i jak komunikować w ofercie pracy
 • Poznasz komunikację językiem korzyści
 • Employer branding
 • Dowiesz się czym jest informacja zwrotna
Czwartek
28 września, 2023

Rozpoczęcie

09:30

Zakończenie

15:30
online

Korzyści

 • Zaktualizujesz swoją wiedzę
 • Poszerzysz i rozwiniesz kompetencje
 • Otrzymasz narzędzia, które wykorzystasz w swojej pracy

Program szkolenia

1.Przygotowanie do sprzedaży ofert pracy:

 • candidate experience
 • co i w jaki sposób komunikować w ofercie pracy
 • employer branding

2. Prezentacja oferty kandydatom

 • zastosowanie modelu AIDA
 • komunikacja językiem korzyści
 • najlepsze i najgorsze komunikaty do kandydata
 • kanały komunikacji i warstwy przekazu

3.  Udzielanie informacji zwrotnej kandydatom

 • candidate experience
 • czym jest informacja zwrotna
 • jak nie fukać a konstruktywnie przekazywać informacje zwrotne

 

 

Trener

AKADEMIA REKRUTERA.Sprzedaż oferty i udzielanie feedbacku kandydatom
Katarzyna Fijałkowska
Headhunter, HR Project Manager, Career Coach z doświadczeniem w zakresie zarządzania kapitałem ludzkim w wewnętrznych działach personalnych i we własnej Agencji Doradztwa Personalnego. Specjalizuje się w diagnozie kompetencji kandydatów do pracy, pracowników i klientów. Przeprowadziła setki projektów rekrutacyjnych metodą direct i executive search na wszystkie szczeble struktury organizacyjnej Spółek. Opracowuje i wdraża w organizacjach metody zarządzania przez kompetencje znacząco wspierające wszystkie procesy zarządzania kapitałem ludzkim. Prowadzi kompleksowe projekty z zastosowaniem Assesment i Development Center dla dużych i średnich firm a także w sektorze publicznym.

Zapisz się na szkolenie