Skip to content
AKADEMIA REKRUTERA. KOMUNIKACJA W PROCESACH REKRUTACJI.
May 7, 2024

KOMUNIKACJA W PROCESACH REKRUTACJI.

  • Zdobycie i rozwój umiejętności komunikacji wielokierunkowej: z kandydatem i klientem, w procesach rekrutacyjnych
  • Poznanie technik wywierania wpływu i zastosowanie ich w procesach rekrutacji
  • Wymiana wiedzy i doświadczeń
wtorek
May 7, 2024

Rozpoczęcie

09:30

Zakończenie

15:30
online

Korzyści

  • Pozyskanie praktycznej wiedzy, jak efektywniej komunikować się z klientem i z kandydatem
  • Pozyskanie narzędzi wspomagających komunikację w rekrutacji
  • Rozwój umiejętności przekazywania „trudnych” informacji klientom i kandydatom
  • Poszerzenie kompetencji budowania candidate experience i diagnozowania motywacji kandydatów
  • Wypracowanie katalogu najlepszych praktyk - best practises

Program szkolenia

 

 

Trener

AKADEMIA REKRUTERA. KOMUNIKACJA W PROCESACH REKRUTACJI.
Katarzyna Fijałkowska
Headhunter, HR Project Manager, Career Coach z doświadczeniem w zakresie zarządzania kapitałem ludzkim w wewnętrznych działach personalnych i we własnej Agencji Doradztwa Personalnego. Specjalizuje się w diagnozie kompetencji kandydatów do pracy, pracowników i klientów. Przeprowadziła setki projektów rekrutacyjnych metodą direct i executive search na wszystkie szczeble struktury organizacyjnej Spółek. Opracowuje i wdraża w organizacjach metody zarządzania przez kompetencje znacząco wspierające wszystkie procesy zarządzania kapitałem ludzkim. Prowadzi kompleksowe projekty z zastosowaniem Assesment i Development Center dla dużych i średnich firm a także w sektorze publicznym.

Zapisz się na szkolenie