Skip to content
AKADEMIA OUTSOURCINGU USŁUG
12 grudnia, 2023

Akademia Outsourcingu Usług - prawo w praktyce

Dlaczego warto wziąć udział?

 1. Najnowsze Trendy w Outsourcingu Usług: Dowiedz się, jakie są aktualne trendy i innowacje w dziedzinie outsourcingu usług na światowym rynku.
 2. Praktyczne Umiejętności: Zdobądź praktyczne umiejętności niezbędne do skutecznego zarządzania procesami outsourcingu w Twojej firmie.
 3. Networking i Wymiana Doświadczeń: Spotkaj ekspertów branżowych, dziel się swoimi doświadczeniami i nawiąż kontakty z profesjonalistami z branży outsourcingowej.
 4. Certyfikat Ukończenia: Uczestnicy otrzymają certyfikat ukończenia szkolenia, potwierdzający zdobytą wiedzę i umiejętności.
wtorek
12 grudnia, 2023

Rozpoczęcie

10:00

Zakończenie

16:30
Opole i/lub online

Korzyści

Uczestnictwo w Akademii Outsourcingu Usług  może przynieść szereg korzyści zarówno dla pracowników, jak i dla samej firmy. Poniżej przedstawiam kilka kluczowych korzyści:

 1. Zdobycie Wiedzy Teoretycznej i Praktycznej: Szkolenie pozwala na zdobycie kompleksowej wiedzy dotyczącej kluczowych aspektów outsourcingu, począwszy od podstawowych pojęć po zaawansowane techniki zarządzania procesami outsourcingowymi.
 2. Rozwinięcie Umiejętności Zarządzania Outsourcingiem: Uczestnictwo w szkoleniu umożliwia rozwinięcie umiejętności związanych z efektywnym zarządzaniem projektami i procesami outsourcingowymi, co może wpłynąć na skuteczność działań firmy.
 3. Podniesienie Jakości Usług: Dzięki zdobyciu nowej wiedzy i umiejętności, uczestnicy szkolenia mogą przyczynić się do poprawy jakości świadczonych usług w swojej organizacji.
 4. Wzrost Efektywności Procesów Outsourcingowych: Szkolenie pozwala na lepsze zrozumienie procesów outsourcingowych, co w rezultacie może prowadzić do ich optymalizacji i zwiększenia efektywności.
 5. Możliwość Networkingu: Udział w szkoleniu umożliwia nawiązanie kontaktów z profesjonalistami z branży outsourcingu, co może być cenne w przyszłej współpracy i wymianie doświadczeń.
 6. Unikanie Pułapek i Ryzyk: Szkolenie dostarcza uczestnikom wiedzy na temat potencjalnych zagrożeń i ryzyk związanych z outsourcingiem, co pozwala na ich wcześniejsze rozpoznanie i skuteczne zarządzanie nimi.
 7. Zastosowanie Najlepszych Praktyk: Dzięki szkoleniu uczestnicy zdobywają dostęp do najlepszych praktyk branżowych, co pozwala na skuteczniejsze wdrażanie i realizację projektów outsourcingowych.

   

Program szkolenia

Program szkolenia obejmuje m.in:

 

 1. Outsourcing Elementy Kluczowe: Analiza podstawowych elementów outsourcingu i ich wpływ na strategie biznesowe.
 2. Umowa Toolingu: Kluczowe aspekty umowy toolingu w kontekście outsourcingu usług, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii prawnych.
 3. Nieprawidłowy Outsourcing: Rozpoznawanie potencjalnych zagrożeń i unikanie pułapek związanych z nieprawidłowym prowadzeniem procesów outsourcingowych.
 4. ABC Kontroli Outsourcingu: Skuteczne metody monitorowania i kontroli procesów outsourcingowych, w tym narzędzia i wskaźniki sukcesu. Praktyczne porady i wskazówki.                                             SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIE WARSZTATOWE AKADEMIA OUTSOURCINGU OKAP

Trener

AKADEMIA OUTSOURCINGU USŁUG
adwokat Joanna Torbé-Jacko
jest partnerem zarządzającym w Kancelarii Adwokackiej Joanna Torbé & Partnerzy. Jest ekspertem Business Centre Club ds. prawa pracy, zatrudniania cudzoziemców i ubezpieczeń społecznych, a także przewodniczącą Zespołu Roboczego ds. Legalizacji Pobytu i Zatrudniania Cudzoziemców działającego przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz członkiem Krajowej Rady Konsultacyjnej ds. Osób Niepełnosprawnych. Była członkiem Rady Nadzorczej PFRON.W swojej praktyce zawodowej na co dzień zajmuje się zagadnieniami związanymi z zatrudnieniem cudzoziemców, pracą tymczasową oraz outsourcingiem reprezentując przedsiębiorców w kontrolach oraz postępowaniach wobec organów kontrolnych. Z licznymi sukcesami reprezentuje pracodawców przed sądami, organami kontrolnymi, organami ścigania i administracji publicznej. Prowadzi również szkolenia i warsztaty z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych nie tylko dla pracodawców oraz także dla organów kontroli. Jest także autorką licznych artykułów z zakresu prawa pracy w najbardziej poczytnych dziennikach.

Zapisz się na szkolenie