Skip to content
Akademia Menedżera – poziom zaawansowany
September 24, 2019

Akademia Menedżera – poziom zaawansowany

Akademia ma na celu:

– zwiększenie efektywność zarządzania zespołem w środowisku agencji pracy
– poszerzenie kompetencji kierowniczych
– nabycie umiejętności motywowania, rozwijania, angażowania pracowników
– efektywne zarządzanie talentami w zespole.

Program przewiduje 4 szkolenia w formie praktycznych warsztatów, podczas których uczestnicy będą mieli możliwość ćwiczenia nowych umiejętności kierowniczych w oparciu o gry, case study oraz zadania grupowe.

wtorek
September 24, 2019

Rozpoczęcie

09:30

Zakończenie

16:00
Opole

Korzyści

 • podniesienie efektywności w roli menedżera, szefa zespołu
 • nabycie umiejętności zwiększających wpływ na zachowania pracowników
 • przestrzeń do omówienia dylematów, wątpliwości i poszukiwania konkretnych rozwiązań
 • większa świadomość roli szefa zespołu i podejmowanych działań
 • dopasowany do uczestników i rozłożony w czasie program rozwojowy
Akademia Menedżera – poziom zaawansowany
Zarządzanie własną efektywnością
Akademia Menedżera – poziom zaawansowany
Zarządzanie talentami 
Akademia Menedżera – poziom zaawansowany
Motywowanie pracowników

Program szkolenia

Cykl akademii składa się z 4 szkoleń:

 1. Zarządzanie własną efektywnością
  Podczas tego szkolenia uczestnicy poznają generacje zarządzania sobą w czasie, poznają zasady i narzędzia skutecznego zarządzania sobą w czasie, ustalenia celów, priorytetów, planowania bieżącego i określania horyzontu (cele długoterminowe, wartości). Uczestnicy poznają też psychologiczne aspekty efektywności: orientacje czasowe, rytm własnej efektywności dobowej czy nawyki utrudniające skuteczne działanie.
 2. Coaching Menedżerski- jak rozwijać pracowników
  Szkolenie będzie miało charakter treningu konkretnego narzędzia wykorzystywanego w rozwoju umiejętności pracowników (takich jak: obsługa klienta, prowadzenie rozmów kwalifikacyjnych, zarządzanie własną efektywnością). Uczestnicy poznają model coachingu narzędziowego i nauczą się krok po kroku jak przeprowadzić każdy z jego etapów. Poznają warunki skuteczności takiego coachingu i roli menedżera podczas prowadzenia coachingu.
 3. Zarządzanie talentami
  Każdy uczestnik przed szkoleniem wykona test, który umożliwi poznanie jego głównych talentów (raport indywidualnej diagnozy oraz e-book). Szkolenie ma charakter warsztatowy, podczas którego uczestnicy pogłębią rozumienie poszczególnych talentów. Dowiedzą się jak korzystać z talentów w roli zawodowej i w innych rolach społecznych, jak rozwijać talenty, jak talenty które posiadamy wpływają na naszą skuteczność.
 4. Motywowanie pracowników
  Motywowanie podległych pracowników zawsze stanowiło wyzwanie w roli menedżera, jest też najważniejszą z realizowanych przez niego funkcji. Podczas warsztatów uczestnicy poznają najnowsze koncepcje w budowaniu zaangażowania pracowników, wypracują też sposoby budowania motywacji młodego pokolenia pracowników, pogłębią rozumienie sposobu funkcjonowania "Milenialsów" w organizacjach.

Trener

Akademia Menedżera – poziom zaawansowany
Iwona Kirstein
Psycholog, trener, coach. Jest absolwentką Uniwersytetu Jagiellońskiego i certyfikowanym trenerem (Małopolska szkoła trenerów organizacji - poziom zaawansowany) i coachem (akredytacja ICF na poziomie ACC). Uzyskała dyplom coacha Erickson College International, ukończyła pierwszą w Polsce szkołę executive coachingu w modelu PRO prowadzoną przez konsultantów z UK. Posiada certyfikaty z zakresu diagnozy stylu zachowania Discovery Insight, DISC Extended, DISC Classic. Od 2003 pracowała przez 8 lat w wiodącej na rynku małopolskim firmie szkoleniowej. Najpierw jako ekspert z zakresu szkoleń i rekrutacji potem jako kierownik merytoryczny. Posiada doświadczenie w kierowaniu zespołami projektowymi i tworzeniu programów rozwojowych. Od 2011 prowadzi własną firmę specjalizującą się w przeprowadzaniu projektów rozwojowych skierowanych głównie do kadry menedżerskiej oraz działów HR.Posiada ponad 15 - letnie doświadczenie w prowadzeniu treningów z zakresu kompetencji społecznych i menedżerskich oraz wybranych funkcji HR. W zakresie szkoleń menedżerskich specjalizuje się w tematach: przywództwo, motywowanie, coaching menedżerski, budowanie zespołu oraz ocena pracowników.Od 7 lat pracuje również jako coach - prowadzi głównie executive coaching oraz team coaching.

Zapisz się na szkolenie