Skip to content
Akademia Managera
12 marca, 2019

Akademia Managera

Zwiększenie efektywności menedżerów, kierowników zespołów, właścicieli firm w roli zawodowej poprzez rozwój umiejętności szefowskich – kierowania podległym zespołem, ze szczególnym naciskiem na motywowanie, budowanie odpowiedzialności za wynik i komunikację kierowniczą.

wtorek
12 marca, 2019

Rozpoczęcie

09:00

Zakończenie

16:00
Opole

Korzyści

  • podniesienie efektywności w roli menedżera, szefa zespołu
  • nabycie umiejętności zwiększających wpływ na zachowania pracowników przestrzeń do omówienia dylematów, wątpliwości i poszukiwania konkretnych rozwiązań
  • większa świadomość roli szefa zespołu i podejmowanych działań
  • dopasowany do uczestników i rozłożony w czasie program rozwojowy imienny certyfikat ukończenia Akademii Kompetencji Menedżerskich możliwość uczestniczenia w Akademii Kompetencji Menedżerskich Poziom Zaawansowany
Akademia Managera
1. Rola i funkcje menedżera.
Akademia Managera
Delegowanie zadań, kontrola i ocena wykonania.
Akademia Managera
Budowanie współpracy.

Program szkolenia

Cykl akademii składa się z 5 szkoleń:

1. Rola i funkcje menedżera.
2. Komunikacja menedżerska.
3. Delegowanie zadań, kontrola i ocena wykonania.
4. Budowanie współpracy.
5. Trudne sytuacje w roli menedżera.

Trener

Akademia Managera
Iwona Kirstein
Psycholog, trener, coach. Jest absolwentką Uniwersytetu Jagiellońskiego i certyfikowanym trenerem (Małopolska szkoła trenerów organizacji - poziom zaawansowany) i coachem (akredytacja ICF na poziomie ACC). Uzyskała dyplom coacha Erickson College International, ukończyła pierwszą w Polsce szkołę executive coachingu w modelu PRO prowadzoną przez konsultantów z UK. Posiada certyfikaty z zakresu diagnozy stylu zachowania Discovery Insight, DISC Extended, DISC Classic. Od 2003 pracowała przez 8 lat w wiodącej na rynku małopolskim firmie szkoleniowej. Najpierw jako ekspert z zakresu szkoleń i rekrutacji potem jako kierownik merytoryczny. Posiada doświadczenie w kierowaniu zespołami projektowymi i tworzeniu programów rozwojowych. Od 2011 prowadzi własną firmę specjalizującą się w przeprowadzaniu projektów rozwojowych skierowanych głównie do kadry menedżerskiej oraz działów HR.Posiada ponad 15 - letnie doświadczenie w prowadzeniu treningów z zakresu kompetencji społecznych i menedżerskich oraz wybranych funkcji HR. W zakresie szkoleń menedżerskich specjalizuje się w tematach: przywództwo, motywowanie, coaching menedżerski, budowanie zespołu oraz ocena pracowników.Od 7 lat pracuje również jako coach - prowadzi głównie executive coaching oraz team coaching.

Zapisz się na szkolenie