Let's get green zaangażowanie pracowników

Główny cel projektu

Let's Get Green

rozwój zaangażowania pracowników w przedsiębiorstwach reprezentujących sektor metalowy w całej UE i krajach kandydujących, osiągnięty poprzez podniesienie świadomości i poprawę zdolności przedstawicieli pracowników do korzystania z ich praw do informacji, konsultacji i partycypacji w kontekście wdrażania Europejskiego Zielonego Ładu na poziomie przedsiębiorstwa, aż do zakończenia projektu.

Dlaczego warto uczestniczyć?

Polski rynek pracy od schyłku ubiegłego roku mierzy się już nie tylko z deficytem kadrowym dotyczącym rodzimych pracowników, ale także ze spadkiem migracji zarobkowej zza wschodniej granicy.
Planowane otwarcie niemieckiego rynku pracy przyspieszy ten proces. Wkrótce może nam zabraknąć nie tylko fachowców, ale też pracowników sezonowych.
Na polskim rynku pracy brakuje wszystkich rodzajów pracowników, a polska gospodarka w coraz większym stopniu zależna jest od imigrantów zarobkowych, których lwią część stanowią Ukraińcy. Niestety, ich liczba w ostatnim czasie zaczęła maleć.

Związane jest to z postępującym rozwojem
rynków państw ościennych – Czech, Słowacji i Niemiec.
Poprzez uczestnictwo w Sympozjum dajemy Państwu szanse na zaprezentowanie własnych firm.
Chcielibyśmy wraz z państwem wzmocnić wizerunek Polski oraz naszych firm jako alternatywy dla rynku niemieckiego. Mamy szanse przekonać obywateli Ukrainy, że praca w Polsce jest dla nich bardziej korzystna pod względem ekonomicznym i kulturowym.

KOSZTY UCZESTNICTWA

KOSZTY UCZESTNICTWA

CZŁONEK STOWARZYSZENIA OKAP

800,00 zł koszt za 2 osoby (promocja)

CZŁONKOWIE NIE ZRZESZENI W OKAP
1 200,00 zł koszt 2 osoby (promocja)

SPONSOR 5 000,00 ZŁ
W cenie 2 uczestników, banery reklamowe na stronie wydarzenia oraz mediach społecznościowych, rollupy na wydarzeniu

SPONSOR MEDIALNY 3 000,00 ZŁ
W cenie uczestnictwo 1 osoby, banery reklamowe na stronie wydarzeniaoraz w mediach społecznościowych, dostęp do materiałów video oraz zdjęć z wydarzenia

Wszystkie podane kwoty są kwotami netto, do których należy doliczyć podatek VAT

PATRONAT

PATRON MERYTORYCZNY

Prelekcja, udział w panelu dyskusyjnym jako ekspert, banery reklamowe na stronie wydarzenia oraz mediach społecznościowych,

PATRON MEDIALNY

Możliwość opisania wydarzenia / relacji tv oraz dostęp do ekspertów z możliwością przeprowadzenia wywiadu

PARTNER WYDARZENIA 2 000,00 ZŁ

Banery reklamowe na stronie wydarzenia oraz w mediach społecznościowych, rollupy na wydarzeniu

Wyślij zgłoszenie udziału w sympozjum
MEETUA 2020

Lub pobierz formularz zgłoszeniowy
w formie PDF