Skip to content

Praca zdalna – tak czy nie?

Dzięki rozwojowi technologii mamy możliwość podejmowania pracy w wielu różnych formach, które są dla nas korzystniejsze. W dobie pandemii przez dłuższy czas część ludzi pracowała w formie zdalnej. Pomimo tego, że praca zdalna zyskała na popularności z powodu zagrożenia epidemicznego, wielu pracowników wolałoby na stałe wykonywać pracę w tej formie, ponieważ nie musieliby tracić czasu na dojazdy i mogliby pracować we własnym tempie. Dynamiczny rynek pracy oraz globalizacja i digitalizacja firm sprawiły, że coraz więcej pracodawców oferuje tę formę współpracy. Czy jest ona jednak opłacalna?

Praca zdalna – definicja

Współczesny świat jest tak dynamiczny, że firmy, które pragną się rozwijać, muszą dopasować się do nowoczesnych technologii. Pracę zdalną można zdefiniować jako organizowanie i wykonywanie pracy poza miejscem zatrudnienia z jednoczesnym przekazywaniem pracodawcy wyników. W Artykule 6718 Kodeksu Pracy istnieje zapis, że „praca może być wykonywana całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą, w tym pod adresem zamieszkania pracownika, w szczególności z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (praca zdalna)”. Wynika z tego, że miejsce wykonywania pracy musi być zawsze uzgodnione z pracodawcą. Kodeks pracy wyróżnia też trzy rodzaje pracy zdalnej:

  1. Pracę zdalną na stałe;
  2. Prace zdalną częściową – inaczej hybrydową;
  3. Pracę zdalną okazjonalną – do 24 dni w roku.

 

Zalety pracy zdalnej

Jak każda inna forma pracy, praca zdalna ma wiele zalet. Pracownik ma większe poczucie wolności i swobodę działania niż w biurze. Jednym z głównych powodów, dla których większość osób opowiada się za formą zdalną, jest elastyczny czas pracy. Pracując zdalnie, przez większość czasu nie trzeba wykonywać obowiązków w określonych godzinach czy w określonym miejscu, a wszystko można dostosować do swoich potrzeb. Wpływa to na oszczędność czasu, która również jest bardzo ważnym elementem zatrudnienia w formie zdalnej. Nie trzeba tracić czasu i pieniędzy na dojazdy, a zaoszczędzone godziny można przeznaczyć na spędzanie czasu z rodziną i przyjaciółmi. Duża część osób czuje się bardziej komfortowo w znajomym otoczeniu własnego domu, co pozytywnie wpływa na skupienie i zwiększa efektywność pracowników. Pracodawca również może zauważyć wiele zalet pracy zdalnej, takich jak, między innymi, niższe koszty pracownicze, mniej zwolnień i mniejsza rotacja pracowników, ponieważ duża ich część preferuje tę formę zatrudnienia.

Negatywne aspekty pracy zdalnej

Pomimo wielu zalet pracy w formie zdalnej, istnieje też wiele wad, takich jak, na przykład, brak integracji z innymi pracownikami. Pracując w domu bez kontaktu z innymi ludźmi, bardzo łatwo jest poczuć się samotnym i wyalienowanym, co z kolei może negatywnie wpłynąć na nasze zdrowie psychiczne i motywację, a przez to również na utrzymanie równowagi pomiędzy życiem prywatnym i zawodowym. Pracując zdalnie ważne jest zachowanie work-life balance, co może okazać się trudne, gdy pracujemy w tym samym miejscu, w którym prowadzimy nasze codzienne życie. Trudniejsza może też okazać się organizacja pracy, ponieważ istnieje wiele czynników, które mogą rozproszyć uwagę. Dla pracodawców negatywnym aspektem jest brak możliwości kontrolowania postępów pracownika i brak pewności co do wykonanych zadań. Nie ma on pewności czy pracownik wypracowuje pełen zakres godzin, czy nie.

 

Podsumowując, praca zdalna w wielu przypadkach może okazać się wydajna i motywująca dla pracowników. Gdy pracujemy w komfortowych dla nas warunkach, jesteśmy bardziej zmotywowani i skupieni. Nie należy jednak zapominać o zachowaniu równowagi i odpowiedniej organizacji pracy własnej, w taki sposób, aby maksymalnie zwiększyć swoją efektywność.

Praca zdalna – tak czy nie?