Skip to content

Polska może stracić więcej Ukraińców niż oczekiwano?

84% obywateli Ukrainy jest potencjalnie zainteresowanych pracą w innych krajach UE, a 40% zdecydowało się na wyjazd do Niemiec.

84% ukraińskich migrantów zarobkowych w Polsce jest potencjalnie zainteresowanych pracą w innych krajach Unii Europejskiej. Przyciągają ich przede wszystkim Niemcy (51% Ukraińców), które od 1 marca otworzyły własny rynek pracy dla pracowników niewykwalifikowanych z krajów spoza UE. 40% ankietowanych Ukraińców już zdecydowało się na przeprowadzkę. Wśród innych obszarów Ukraińcy mogą wybrać Czechy i kraje skandynawskie - po 22%. Świadczą o tym najnowsze badania socjologiczne przeprowadzone przez Dział Analityczny międzynarodowej agencji zatrudnienia Gremi Personal (Polska) we współpracy z agencją socjologiczną Vox Populi (Ukraina). Socjologowie przeprowadzili wywiady z 1034 Ukraińcami pracującymi w 25 miastach Polski. Maksymalny błąd statystyczny wynosi 3,1%, data badania: od stycznia do lutego 2020 r.

Ukraińscy pracownicy czekają na jasny komunikat od polskich władz o uproszczeniu legalizacji pobytu w Polsce, w przeciwnym razie będą szukać pracy w Niemczech i innych krajach europejskich. Teraz większość, czyli 69% ukraińskich migrantów zarobkowych nie widzi w tym roku żadnej możliwości asymilacji w Polsce. „Ukraińcy się wahają. Z jednej strony lubią warunki pracy i życia w Polsce. Tak odpowiedziało 75% respondentów. Jednak po zrozumieniu jak działa polski rynek, Ukraińcy stają się coraz bardziej wymagający i szukają lepszych możliwości zarabiania w Polsce lub za granicą. Teraz w Polsce nie widzą okazji, aby zostać na długo lub w ogóle się zakorzenić. Dlatego ten rok może być wyzwaniem dla polskich pracodawców. Polskie oficjalne statystyki od dawna przewidują, że z 2 milionów ukraińskich pracowników pracujących w Polsce ponad 500 tysięcy może wyjechać do Niemiec w pierwszej fali. A to tylko potwierdzają dane z naszych badań socjologicznych. Sytuacja może się zmienić, jeśli oczywiście Polska zmotywuje ich do pozostania w kraju z lepszymi propozycjami - wyższymi zarobkami, możliwością długoterminowego pobytu lub łączenia rodzin” - mówi Evgenij Kirichenko, międzynarodowy ekspert ds. zatrudnienia i właściciel międzynarodowej agencji zatrudnienia Gremi Personal.

Według badań socjologicznych w tym roku 23% będzie starało się uzyskać zezwolenie na pobyt stały w Polsce lub obywatelstwo, 15% zamierza przenieść rodzinę, a 12,5% chce kupić nieruchomość. Kolejne 8% planuje otworzyć własny biznes w Polsce. Tylko co trzeci Ukrainiec zamierza wrócić na Ukrainę.

źródło: Inga Dubrawska Gremi Personal

Polska może stracić więcej Ukraińców niż oczekiwano?
Raport Analityczny wyników ankiety przeprowadzonej wśród obywateli Ukrainy.