Rozwój

organizujemy seminaria i szkolenia o bardzo szerokiej tematyce

Etyka

działania na rzecz podnoszenia standardów etycznych i zawodowych w obszarze HR.

Współpraca

z podmiotami polskiego rynku pracy jak i państw UE i EOG

Misja i cel
który nam przyświeca

Wspomaganie i reprezentowanie Członków Związku

Stoimy na straży przestrzegania prawa i zapewniania najwyższych standardów świadczonych usług w trosce o pozytywny wizerunek branży. Obszary naszego działania obejmują nie tylko wspomaganie i reprezentowanie Członków Związku, propagowanie nowoczesnych form zatrudnienia, ale również występowanie do podmiotów posiadających inicjatywę ustawodawczą z wnioskami oraz opiniami dotyczącymi aktów prawnych w zakresie spraw związanych z działalności agencji zatrudnienia.

Jak działamy

Wsparcie

reprezentujemy interesy i chronimy prawa naszych członków

Monit

przeciwdziałamy i zwalczamy nieuczciwą konkurencję na rynku pracy

Networking

tworzymy platformę współpracy i wymiany doświadczeń

Współpraca

współpracujemy z podmiotami administracji publicznej, instytucjami rynku pracy, związkami zawodowymi i stowarzyszeniami jak również z dziesiątkami przedsiębiorstw i setkami specjalistów

W punkt

działamy aktywnie i dynamicznie w odpowiedzi na bieżące potrzeby naszych Członków i zmiany zachodzące na rynkach pracy

Szkolenia

organizujemy regularne szkolenia oraz coroczną Akademię Rekrutera oraz Akademię Managera

Prawo

współpracujemy z ekspertami z zakresu prawa oraz rynku pracy w Polsce i za granicą

Doradztwo

prowadzimy wewnętrzne sekcje ds. delegowania, APT oraz pracy za granicą , które pełnią role swoistych form doradztwa i wymiany informacji

Profity

współpracujemy z podmiotami komercyjnymi gwarantując niższe ceny usług

Nasi członkowie

Jeteśmy dumini z tak wielu znakomitych członków stowarzyszenia