Dlaczego warto być
w OKAP?

Jesteśmy organizacją która w 100% tworzona i kreowana jest przez naszych Członków. Podejmowane działania i inicjatywy wspierają ich działalność oraz w całości określane są przez nich samych. Decydując się na członkostwo otrzymujesz gwarancję szeregu korzyści szytych na miarę idealnie dla Twoich potrzeb. OKAP to przede wszystkim integracja oraz współpraca w środowisku agencji zatrudnienia. OKAP to  wiedza, doświadczenie oraz szkolenia, ale i również wsparcie prawne, jak i promocja i prestiż dla Twojej firmy. Sprawdź co możemy Ci zaoferować!

 • Dzięki współpracy z Pracodawcy RP OKAP reprezentuje branże HR m.in.. w zespołach Komisji Trójstronnej, Komisjach Parlamentarnych, wielu oficjalnych ciałach konsultacyjno-doradczych i eksperckich oraz w relacjach z instytucjami publicznymi

 • Dostęp do kontaktów na wysokim szczeblu wszystkich agencji członkowskich

 • Możliwość wspólnych badań np. dotyczących formy poszukiwania pracy wśród młodych ludzi

 • Wymiana wiedzy i doświadczeń pomiędzy podmiotami członkowskimi oraz pomoc specjalistów z różnych branż

 • Szeroki dostęp do wiedzy i aktualnych informacji z rynku pracy

 • Doradztwo w sprawach związanych z rozwojem Twojej firmy

 • Udział w cyklicznych spotkaniach dedykowanych ściśle wyselekcjonowanym tematom

 • Dostęp do szczegółowych wyników badań prowadzonych przez nas dotyczących rynku agencji zatrudnienia

 • Dostęp do wzorów umów i aktów prawnych dedykowanych wyłącznie do Członków

 • Dostęp do aktualności i danych z rynku pracy

 • Cykl Akademia Rekruterów, nasz autorski program skierowany do rekruterów w Twojej firmie

 • Cykl Akademia Managerów, nasz autorski program skierowany do Ciebie lub do Twoich pracowników pełniących funkcje kierownicze

 • Comiesięczne szkolenia z tematyki określonej przez Członków

 • Spotkania szkoleniowe z reprezentantami instytucji związanych z rynkiem agencji zatrudnienia

 • Prezentacje podmiotów związanych z branżą

 • Dostęp do materiałów szkoleniowych

 • Udział w wydarzeniach HR pod naszym patronatem na preferencyjnych warunkach

 • Cykl Akademia Rekruterów, nasz autorski program skierowany do rekruterów w Twojej firmie

 • Cykl Akademia Managerów, nasz autorski program skierowany do Ciebie lub do Twoich pracowników pełniących funkcje kierownicze

 • Comiesięczne szkolenia z tematyki określonej przez Członków

 • Spotkania szkoleniowe z reprezentantami instytucji związanych z rynkiem agencji zatrudnienia

 • Prezentacje podmiotów związanych z branżą

 • Dostęp do materiałów szkoleniowych

 • Udział w wydarzeniach HR pod naszym patronatem na preferencyjnych warunkach

 • Wzrost prestiżu Twojej marki oraz wzmocnienie jej wiarygodności na rynku

 • Zniżki i rabaty dla Twojej firmy u podmiotów współpracujących z nami

 • Okazyjne ceny na szkolenia i konferencje

 • Promocja Twojej działalności w naszych kanałach i podmiotach współpracujących z nami

Członkostwo
w OKAP

Członkiem może zostać agencja zatrudnienia wpisana do rejestru agencji zatrudnienia prowadzonego przez Marszałka Województwa właściwego dla siedziby podmiotu, jak również inny podmiot prowadzący działalność związaną z obsługą krajowego lub międzynarodowego rynku pracy.

Członek Związku

Członkiem Związku może stać się agencja zatrudnienia, która prowadzi działalność co najmniej 12 miesięcy. Czynne i bierne prawo wyborcze posiada jedynie Członek Związku.

Członek Partner

Członkiem Partnerem mogą stać się podmioty prowadzące działalność, na rzecz agencji zatrudnienia, bez względu na okres prowadzenia działalności. Członkowie partnerzy nie posiadają głosu podczas Zgromadzenia Członków Związku. Członek partner może stać się Członkiem Związku po upływie okresu 12 miesięcy kalendarzowych od uzyskania statusu Członka partnera, na własny wniosek skierowany do Zarządu. Propozycja skierowana do podmiotów prowadzących działalność związaną z obsługą krajowego lub międzynarodowego rynku pracy.

shutterstock_299138414

Członek Stowarzyszony

Członkiem Stowarzyszonym może stać się agencja zatrudnienia, bez względu na okres prowadzenia tej działalności. Członkowie Stowarzyszeni nie posiadają głosu na Zgromadzeniu Członków Związku. Członek Stowarzyszony może stać się członkiem Związku po upływie okresu 12 miesięcy kalendarzowych od uzyskania statusu Członka Stowarzyszonego, na własny wniosek skierowany do Zarządu. Propozycja skierowana do nowych agencji rozpoczynających działalność na rynku pracy.

Członek Wspierający

Członkiem Wspierającym mogą stać się przedsiębiorcy, pracodawcy, którzy nie działają jako agencje zatrudnienia. Swym działaniem wspierają środowisko agencji zatrudnienia i inicjatywy dotyczące zatrudnienia. Członkowie Wspierający nie posiadają prawa głosu podczas Zgromadzenia Członków Związku.

Rodzaj
Prawo głosu
udział w szkoleniach
czas wypowiedzenia
wysokość składki
Członek Związku
+
+
3 miesiące
400 zł
Członek Partner
+
6 miesięcy
300 zł
Człnek Wspierający
+
6 miesięcy
300 zł
Członek Stowarzyszony
+
6 miesięcy
250 zł

Dołącz do nas

Wypełnij formularz i dołącz do Ogólnopolskiego Konwentu Pracodawców.
Postaw na rozwój i wsparcie dla twojej agencji.