Skip to content

Co oznacza wprowadzenie stanu epidemii dla przedsiębiorców

W związku z wprowadzonym w Polsce stanem epidemii, Minister Zdrowia wprowadził ograniczenia w przemieszczaniu się oraz w prowadzeniu niektórych działalności.

Do 11 kwietnia włącznie nie będzie można się swobodnie przemieszczać poza celami bytowymi, zdrowotnymi, zawodowymi. Obostrzenie nie dotyczy więc:

 • dojazdu do pracy. Jeśli jesteś pracownikiem, prowadzisz swoją firmę, czy gospodarstwo rolne, masz prawo dojechać do swojej pracy. Masz również prawo udać się po zakup towarów i usług związanych ze swoją zawodową działalnością.
 • wolontariatu. Jeśli działasz na rzecz walki z koronawirusem i pomagasz potrzebującym przebywającym na kwarantannie lub osobom, które nie powinny wychodzić z domu, możesz się przemieszczać w ramach tej działalności.
 • załatwiania spraw niezbędnych do życia codziennego. Będzie można się przemieszczać, aby zrobić niezbędne zakupy, wykupić lekarstwa, udać się do lekarza, opiekować się bliskimi, wyprowadzić psa.

Ważne! Przemieszczać się będzie można jedynie w grupie do dwóch osób. Obostrzenie to nie dotyczy rodzin.

 

Co oznacza wprowadzenie stanu epidemii dla przedsiębiorców

Do najważniejszych ograniczeń, które obowiązują w związku ze stanem epidemii, należą:

 • ograniczenia w wywozie lub sprzedaży poza Polską wybranych produktów oraz możliwość zakazu sprzedaży lub zakazu wywozu tych produktów poza Polskę,
 • ograniczenie w prowadzeniu wybranych działalności,
 • zakaz zakazu handlu w galeriach handlowych,
 • ograniczenia w pracy urzędów publicznych,
 • możliwość skierowania do pracy przy zwalczaniu epidemii,
 • uregulowanie zasad dotyczących powrotów pracowników zza granicy.

Ograniczenia obowiązują do odwołania.

Jednocześnie 20 marca 2020 r. zniesiono zakaz prowadzenia obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania, który obowiązywał
od 14 marca.

Co oznacza wprowadzenie stanu epidemii dla przedsiębiorców

Od 14 marca 2020 r. do odwołania obowiązuje całkowity zakaz prowadzenia działalności:

 • polegającej na przygotowywaniu i podawaniu posiłków i napojów gościom siedzącym przy stołach lub gościom dokonującym własnego wyboru potraw z wystawionego menu, spożywanych na miejscu (PKD  56.10.A),

Ważne! Zakaz nie dotyczy świadczenia usług polegających na przygotowywaniu
i podawaniu żywności na wynos
lub na jej przygotowywaniu i dostarczaniu
oraz działalności restauracyjnej lub barowej prowadzonej w środkach transportu, wykonywanej przez oddzielne jednostki.

 • związanej z organizacją, promocją lub zarządzaniem imprezami, takimi jak targi, wystawy, kongresy, konferencje, spotkania, włączając działalności polegające na zarządzaniu i dostarczaniu pracowników do obsługi terenów i obiektów, w których te imprezy mają miejsce (PKD 82.30.Z),
 • twórczej związanej z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki (PKD 90.0),
 • związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej (PKD 93.0), w szczególności polegającej na prowadzeniu miejsc spotkań, klubów, w tym klubów tanecznych i klubów nocnych oraz basenów, siłowni, klubów fitness,
 • związanej z projekcją filmów lub nagrań wideo w kinach, na otwartym powietrzu
 • lub w pozostałych miejscach oraz działalności klubów filmowych (PKD 59.14.Z),
 • związanej z konsumpcją i podawaniem napojów (PKD 56.30),
 • związanej z prowadzeniem kasyn, z wyłączeniem kasyn internetowych;
 • bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałej działalności związanej z kulturą (PKD 91.0);
 • w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego, w części polegającej na udzielaniu pacjentom świadczeń opieki zdrowotnej.

Od 20 marca 2020 r. obwiązuje również całkowity zakaz wykonywania usług rehabilitacyjnych realizowanych w ramach zamówień udzielanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Jakie ograniczenia dotyczą handlu

Od 21 marca 2020 r., do odwołania, w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 obowiązuje całkowity zakaz:

 • handlu detalicznego prowadzonego przez najemców powierzchni handlowej,
  z wyłączeniem najemców, których przeważająca działalność polega na sprzedaży:

  • żywności,
  • produktów kosmetycznych,
  • artykułów toaletowych,
  • środków czystości,
  • produktów leczniczych, w tym w aptekach lub punktach aptecznych,
  • wyrobów medycznych,
  • środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego,
  • gazet,
  • artykułów budowlanych lub remontowych,
  • artykułów dla zwierząt domowych,
  • paliw.
 • działalności usługowej prowadzonej przez najemców powierzchni usługowej,
  poza najemcami, którzy prowadzą działalność polegającą na świadczeniu usług:

  • medycznych,
  • bankowych,
  • ubezpieczeniowych,
  • pocztowych,
  • pralniczych,
  • gastronomicznych polegających jedynie na przygotowywaniu i dostarczaniu żywności;
 • prowadzenia działalności na wyspach handlowych.

Ważne! Zakaz nie dotyczy sklepów poza galeriami handlowymi, niezależnie od tego co sprzedają.

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Zdrowia https://www.gov.pl/web/zdrowie

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24-03-2020 r.