Skip to content

APEL strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego w sprawie agresji na Ukrainę

Partnerzy społeczni Rady Dialogu Społecznego z oburzeniem przyjmują nieuprawniony i skandaliczny akt rosyjskiej agresji wobec Ukrainy. Militarna ingerencja w spójność terytorialną innego państwa i prowadzenie polityki podbojów to zachowania wykraczające poza ramy współczesnego porządku międzynarodowego zasługujące na potępienie. Działania Rosji wymagają zdecydowanej i odważnej odpowiedzi społeczności międzynarodowej. Apelujemy o podjęcie działań niezbędnych do powstrzymania agresji Rosji i szybkiego pokojowego zakończenia kryzysu.

Wyrażamy jednocześnie głęboką solidarność z narodem ukraińskim. Wzywamy do współpracy we wsparciu Ukrainy i jej obywateli, w tym poprzez zacieśnianie więzi handlowych i inwestycyjnych. W obliczu agresji militarnej wspólnym obowiązkiem społeczności międzynarodowej jest podjęcie niezbędnych działań, które pomogą Ukrainie przetrwać ten trudny czas. Wzywamy do współpracy politycznej, gospodarczej, finansowej, której efektem będzie wsparcie naszego wschodniego sąsiada. Ukraina zasługuje na pomoc i tej pomocy oczekuje.

RDS, jako instytucja reprezentująca najważniejsze organizacje społeczeństwa obywatelskiego - organizacje pracodawców i pracowników wyrażając potępienie dla łamania porządku międzynarodowego i agresji Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy apelują o dialog i przywrócenie pokoju w relacjach międzynarodowych.

APEL strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego w sprawie agresji na Ukrainę
APEL strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego w sprawie agresji na Ukrainę