Skip to content

APEL DO PRZEDSIĘBIORCÓW

APEL DO PRZEDSIĘBIORCÓW O PRZYŁĄCZENIE SIĘ DO OBRONY

PRAW FIRM PODWYKONAWCZYCH DO REJESTRACJI ZEZWOLEŃ NA PRACĘ CUDZOZIEMCÓW

NIE DLA OUTSOURCINGU! TAK DLA PODWYKONAWCÓW!

 

Szanowni Państwo,

działając w imieniu związku pracodawców OKAP, zrzeszającego ponad 50 agencji zatrudnienia oraz przedsiębiorców działających w obszarze wyspecjalizowanego świadczenia usług podwykonawczych z terenu całej Rzeczypospolitej Polskiej wzywam Państwa do podjęcia wspólnych działań mających na celu ochronę praw przedsiębiorców, którym urzędy wojewódzkie odmawiają prawa do uzyskania zezwoleń na pracę dla cudzoziemców pod pozorem nielegalnego świadczenia usług w oparciu o konstrukcję outsourcingu usług.

Począwszy do 1 kwietnia 2023r. urzędy wojewódzkie w całej Rzeczypospolitej Polskiej kierują pisma do przedsiębiorców, którzy złożyli wnioski o wydanie zezwoleń na świadczenie pracy przez cudzoziemców, o wykazanie czy wnioski nie są złożone w ramach usługi tzw. outsourcingu usług.

Co istotne, wezwania kierowane są do szeregu przedsiębiorców, którzy od wielu lat specjalizują się w świadczeniu wysoko wyspecjalizowanych usług podwykonawczych, których zakres usług w żadnym zakresie nie obejmuje usług outsourcingowych, nie przejmując żadnych procesów które funkcjonują u klientów.

Z tych powodów, OKAP nie zgadza się z taką praktyką wskazując, że przeważająca rzesza przedsiębiorców, którzy otrzymali te pisma są to firmy podwykonawcze a nie outsourcingowe. Firmy te wykonują usługi m.in. w oparciu o:

  • umowę podwykonawczą, opartą na przepisach prawa cywilnego, odmienną od umów zawieranych w ramach pracy tymczasowej, ale również odmiennej całkowicie od umowy outsourcingowej;
  • samodzielnie zrekrutowanych przez siebie pracowników;
  • pracowników, którzy wykonują pracę pod wyłącznym kierownikiem swojego pracodawcy;
  • pracowników, których czas pracy ewidencjonuje pracodawca, wypłacając z tego tytułu wynagrodzeni;
  • PKD właściwe dla danej, konkretnej, usługi podwykonawczej; niezwiązanej z PKD właściwym dla usług świadczonych przez agencje zatrudnienia.

 

Co istotne, wyżej opisana praktyka grozi zachwianiem polskiej gospodarki, powodując, że szereg zaplanowanych przedsięwzięć gospodarczych będzie musiała zostać ograniczona lub wręcz zamknięta z uwagi na brak możliwości podzlecenia części prac podwykonawcom.

Z tych powodów wzywamy wszystkich przedsiębiorców, których dotyczy ta sytuacja lub którzy zwyczajnie wyrażają sprzeciw wobec tych niedozwolonych praktyk o aktywne przyłączenie się do sprzeciwu wobec takich działań, w szczególności poprzez kontakt z OKAP pod numerem telefonu: 502 035 563 , email: biuro@okap.org.pl , lub poprzez osobistą wizytę w biurze OKAP i przyłączenie się do prac związku mających na celu ochronę praw wszystkich tych przedsiębiorców, którzy działając uczciwie w polskim biznesie walczą z niejasnymi regulacjami prawnymi i nieuczciwymi praktykami ze strony konkurencji.

Na zakończenie chciałbym podkreślić, że tylko w jedności jest nasza siła. Nie pozwólmy, żeby nasze interesy pozostały bez należytej ochrony.

OKAP od przeszło 15 lat wspiera przedsiębiorców z obszarów całej Polski, rokrocznie przygotowując szereg wystąpień i interwencji do polskich urzędów i ministerstw, aktywnie uczestnicząc we wszystkich istotnych procesach legislacyjnych.