Aktualności

Szkolenie: RODO Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO/GDPR) Wprowadzenie do zmian w przepisach dotyczących przetwarzania danych osobowych (18.04.2018)

Zapraszamy na szkolenie które organizowane jest przez Związek wraz z Panem Janem Szczepanikiem z firmy Akante. Poniżej przedstawiamy wszelkie informacje dotyczące szkolenia pt.:

„RODO Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO/GDPR)  Wprowadzenie do zmian w przepisach dotyczących przetwarzania danych osobowych”

TERMIN: szkolenie odbędzie się 18 kwietnia 2018 roku (środa) w godz. 10.00 – 15.00

MIEJSCE SZKOLENIA:  Centrum Biznesu, Opole, ul. Wrocławska 133

Przetwarzanie danych osobowych jest naszą codziennością. Funkcjonowanie biznesu, administracji, czy organizacji trzeciego sektora, nie byłoby możliwe bez danych osobowych. Dane osobowe posiadają wartość, a często są najważniejszym aktywem organizacji.

Proponowane szkolenie jest prezentacją najważniejszych zmian oraz ich konsekwencji dla przedsiębiorców, ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów rynku pracy. Dołożymy wszelkich starań, aby przedstawić Państwu sens oraz kierunek zmian, a także ułatwienia i potencjalne utrudnienia w pracy wynikające z tej regulacji. Wskażemy też, które elementy z Państwa aktualnych procedur należy poddać rewizji i zaktualizować.

Między innymi odpowiemy na pytania w zakresie:

 • Co zawiera rozporządzenie ogólne o ochronie danych osobowych (RODO)?
 • Jakie zmiany czekają przedsiębiorców?
 • Mam politykę i instrukcję zarządzania systemami, czy muszę zrobić nową dokumentację?
 • Jaki urząd będzie odpowiadał za ochronę danych osobowych po 25 maja?
 • Jakie zmiany w innych ustawach są planowane wraz z wejściem w życie RODO?

Celem całego szkolenia jest wskazanie, jakie zmiany zaszły w bieżącym prawodawstwie, jak zmodyfikować należy zgody i obowiązki informacyjne oraz jak wdrożyć wymagany system bezpieczeństwa danych osobowych z zachowaniem zdrowego rozsądku.

Plan Szkolenia:

10.00 – 11.45 – Wprowadzenie do RODO – nowy sposób postrzegania przetwarzania danych osobowych

Wprowadzenie do nowych regulacji prawnych

 • Omówienie zmian i założeń regulacji
 • Ochrona prywatności – prywatność projektowana od podstaw i prywatność domyślna

Definicja i kategorie danych osobowych

 • Nowe kategorie danych wrażliwych
 • Nowy sposób traktowania informacji o wyrokach

Prawa osób, których dane są przetwarzane

 • Omówienie praw osób zgodnie z RODO

Nowe obowiązki informacyjne

 • Co nowego musi zawierać obowiązek informacyjny

11.45 – 12.00 – Przerwa

12.00 – 13.45 – RODO – zakres zmian w obowiązkach dla podmiotów

Przetwarzanie danych osobowych w oparciu o zgodę na przetwarzanie danych

Współpraca z partnerami – umowy powierzenia, współadministrowanie

Powoływanie Inspektora Ochrony Danych

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

Dokumentacja ochrony danych osobowych – obowiązkowa czy dobrowolna?

 • Polityka bezpieczeństwa i instrukcja zarządzania systemami informatycznymi
 • Rejestr czynności przetwarzania
 • Ocena skutków dla ochrony danych

13.45 – 14.15 – Przerwa

14.15 – 15.00 – Zasady bezpieczeństwa i proponowane sankcje wg RODO

Zabezpieczenie danych osobowych

 • Zasada szacowania ryzyka i doboru zabezpieczeń
 • Zabezpieczenia w gestii Administratora Danych

Podsumowanie

Nowa ustawa o ochronie danych osobowych

 • Aktualny stan i planowane zmiany
 • Zwolnienia dla małych podmiotów

Nowy Urząd Ochrony Danych Osobowych

 • Kompetencje, sposób działania
 • Dobre praktyki jako sposób wyznaczania wymagań systemów ochrony danych osobowych

Kary finansowe i przewidywany sposób działania nowego urzędu.

Pytania uczestników

Cena szkolenia:

 1. Podmiot Członek OKAP – 150 zł netto/każda osoba
 2. Podmiot nie będący Członkiem – koszt 300 zł netto/jedna osoba, 250 zł netto/kolejne osoby

Zgłoszenia proszę przesyłać do dnia 12.04.2018 roku. Przesłanie niniejszego zgłoszenia nie jest jednoznaczne z rezerwacją miejsc na szkoleniu. Liczba miejsc jest ograniczona. O uczestnictwie decyduje kolejność przesłanych zgłoszeń. Po przesłaniu zgłoszenia skontaktujemy się z Państwem, aby potwierdzić rezerwację.

Imię i nazwisko / Firma

Członek OKAP
TakNie

Ilość osób

Telefon

Mail

Uwagi

OKAP members map

mapa

agencji członkowskich OKAP

News

Aktualności

Najświeższe informacje
artykuly_okap

Artykuły

WYWIADY I WYDARZENIA