AM Komunikacja menadżerska
Kwiecień 21, 2020

AM Komunikacja menadżerska

 • rozwijanie umiejętności komunikacji z pracownikami, docierania do potrzeb, mówienia o intencjach
 • rozwijanie asertywności kierowniczej – nastawionej na budowanie współpracy, komunikowanie oczekiwań, radzenie sobie z krytyką
 • ćwiczenie umiejętności udzielania informacji zwrotnej
 • zwiększenie świadomości blokad w przyjmowaniu korygującej informacji zwrotnej
wtorek
Kwiecień 21, 2020

Rozpoczęcie

Zakończenie

Opole

Korzyści

AM Komunikacja menadżerska
Komunikacja
AM Komunikacja menadżerska
Asertywność
AM Komunikacja menadżerska
Informacja zwrotna

Program szkolenia

 1. Zasady skutecznej komunikacji
 2. Komunikacja w dostarczaniu wartości klientowi
  -doświadczenie komunikacji w procesie obsługi klienta - gra biznesowa Chainlink
  - zasady skutecznego zarządzania komunikacją w procesie obsługi klienta
 3. Asertywność menedżerska
  - postawa asertywna
  - trzy pola asertywnej komunikacji szefowskiej
  - przekazywanie trudnych decyzji
  - techniki asertywne nastawione na budowanie współpracy
 4. Informacja zwrotna
  - trzy oblicza informacji zwrotnej
  - docenianie jako narzędzie budowania potencjału pracownika
  - blokady w przyjmowaniu informacji zwrotnej
  - model udzielania informacji zwrotnej FUKO

Trener

AM Komunikacja menadżerska
Iwona Kirstein
Psycholog. Pracuje jako konsultant z zakresu HR, trener, coach i kierownik merytoryczny kompleksowych projektów rozwojowych. Jest absolwentką Uniwersytetu Jagielońskiego i certyfikowanych trenerem (Małopolska Szkoła Trenerów Organizacji - poziom zaawansowany i coachem (Akredytacja ICF na poziomie ACC). Uzyskała dyplom coacha Erickson College International, ukończyła pierwszą w Polsce szkołę Executive Coachingu w modelu PRO prowadzoną przez konsultantów z UK. Posiada certyfikaty z zakresu diagnozy stylu zachowania Discovery Insight, Disc Extended, Disc Classic. Od 2003 r. pracowała przez 8 lat w wiodącej na rynku małopolskim firmie szkoleniowej. Najpierw jako ekspert z zakresu szkoleń i rekrutacji, potem jako kierownik merytoryczny. Posiada doświadczenie w kierowaniu zespołami projektowymi i tworzeniu programów rozwojowych.Od 2011 prowadzi własną firmę specjalizującą się w przeprowadzaniu projektów rozwojowych skierowanych głównie do kadry menedżerskiej oraz działów HR. Posiada doświadczenie nie tylko w prowadzeniu szkoleń, ale również w kierowaniu projektami rozwojowymi (Akademia Kompetencji - Menedżera na Lidera - projekt blender-learningowy skierowany do kadry kierowniczej firm sektora MŚP), przygotowywanie i/lub prowadzenie sesji DC (np. IBM, Tesco Polska, Akademia Kompetencji - Menedżera na Lidera), wdrażanie systemów ocen (np. VSOFT S.A., MHMK) oraz wspieranie zmian organizacyjnych (np. SKK Global, CP Trade Industry Group, Karpacka Spółka Gazownictwa, Farmaprom).Posiada ponad 16-letnie doświadczenie w prowadzeniu treningów z zakresu kompetencji społecznych i menedżerskich oraz wybranych funkcji HR. W zakresie szkoleń menedżerskich specjalizuje się w tematach: przywództwo, motywowanie, coaching menedżerski, budowanie zespołu oraz ocena pracownika.Od 7 lat pracuje również jako coach - prowadzi głównie Executive coaching oraz Team coaching. Przez osiem lat współpracowała z Instytutem Psychologii Uniwersytetu Jagielońskiego, gdzie prowadziła zajęcia m.in. z obszaru HR. W swojej pracy łączy wiedzę psychologiczną z doświadczeniem w kierowaniu ludźmi oraz doświadczeniem konsultanta.

Zapisz się na szkolenie