STATUT ZWIĄZKU

STATUT

 

ZWIĄZKU PRACODAWCÓW „OGÓLNOPOLSKI KONWENT AGENCJI PRACY”

 

TEKST JEDNOLITY – 18 GRUDNIA 2017

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

ROZDZIAŁ II

Cele i zadania Związku oraz sposoby i formy ich realizacji

ROZDZIAŁ III

Organy Związku

ROZDZIAŁ IV

Zgromadzenie Członków

ROZDZIAŁ V

Zarząd

ROZDZIAŁ VI

Członkostwo. Członkowie – prawa i obowiązki

ROZDZIAŁ VII

Reprezentacja Związku

ROZDZIAŁ VIII

Środki finansowe

ROZDZIAŁ IX

Zmiana statutu

ROZDZIAŁ X

Postanowienia końcowe

KLIKNIJ I POBIERZ PEŁNY STATUT

OKAP members map

mapa

agencji członkowskich OKAP

News

Aktualności

Najświeższe informacje
artykuly_okap

Artykuły

WYWIADY I WYDARZENIA