aktualnosci-baner

STATUT ZWIĄZKU

ROZDZIAŁ I     Postanowienia ogólne

ROZDZIAŁ II    Cele i zadania Związku oraz sposoby i formy ich realizacji

ROZDZIAŁ III   Organy Związku

ROZDZIAŁ IV   Zgromadzenie Członków

ROZDZIAŁ V    Zarząd

ROZDZIAŁ VI   Członkostwo. Członkowie – prawa i obowiązki

ROZDZIAŁ VII  Reprezentacja Związku

ROZDZIAŁ VIII Środki finansowe

ROZDZIAŁ IX   Zmiana statutu

ROZDZIAŁ X    Postanowienia końcowe

 

Plik do pobrania:

Statut Związku

OKAP members map

mapa

agencji członkowskich OKAP

News

Aktualności

Najświeższe informacje
artykuly_okap

Artykuły

WYWIADY I WYDARZENIA