aktualnosci-baner

MISJA

Związek Pracodawców OKAP ma świadomość kluczowego znaczenia przestrzegania najwyższych standardów etyczno-zawodowych w działalności zawiązanej z sektorem pośrednictwa pracy i chce wypełniać swą statutową misję wobec odczuwalnego braku takich uregulowań w Polsce.

OKAP stoi na stanowisku, że we wszystkich działaniach przedsiębiorstwa niezbędne jest zachowanie podstawowych wartości etycznych. Reputacja firmy i zaufanie do niej jest jedną z największych wartości. Z tego powodu przyjęcie Kodeksu Etycznego przez przedsiębiorstwa tworzące OKAP oraz respektowanie i monitorowanie poczynań członków prowadzić będzie do ciągłej poprawy wizerunku samych przedsiębiorstw, a także branży, w ramach której działa Stowarzyszenie. Wymagamy od naszych Członków:

  1. Respektowania norm etycznych i dbania o dobre imię branży.
  2. Nieprzestrzeganie kodeksu może być powodem wykluczenia członka ze Stowarzyszenia.
  3. Obowiązku posiadania odpowiedniego certyfikatu Ministerstwa Pracy i Gospodarki, związanego z prowadzonym rodzajem działalności.
  4. Stosunki firmy z pracownikami oparte będą na szacunku dla ich godności osobistej.
  5. Możliwie dokładnego przedstawienia pracownikowi charakteru oferowanej pracy i wymaganych kwalifikacji, predyspozycji oraz przewidywanej godzinowej stawki brutto. Pracownik musi również zostać poinformowany o ponoszonych kosztach związanych z zatrudnieniem w miejscu podjęcia pracy tj. koszty zakwaterowania, ubezpieczenia oraz przejazdu, jak również orientacyjnej liczby godzin możliwych do przepracowania w czasie trwania umowy o pracę.
  6. Firma, członek Stowarzyszenia, w uczciwy sposób współdziała z konkurencją i nie podważa ich reputacji
OKAP members map

mapa

agencji członkowskich OKAP

News

Aktualności

Najświeższe informacje
artykuly_okap

Artykuły

WYWIADY I WYDARZENIA