MISJA

Stoimy na straży przestrzegania prawa i zapewniania najwyższych standardów świadczonych usług w trosce o pozytywny wizerunek branży. Obszary naszego działania obejmują nie tylko wspomaganie i reprezentowanie Członków Związku, propagowanie nowoczesnych form zatrudnienia, ale również występowanie do podmiotów posiadających inicjatywę ustawodawczą z wnioskami oraz opiniami dotyczącymi aktów prawnych w zakresie spraw związanych z działalności agencji zatrudnienia.

Prowadzimy działania na rzecz wszechstronnego rozwoju podmiotów operujących jako agencje zatrudnienia włączając w to działania na rzecz podnoszenia standardów etycznych i zawodowych w obszarze HR. Cyklicznie organizujemy seminaria i szkolenia o bardzo szerokiej tematyce. Bardzo ważnym obszarem działalności naszego Związku jest nawiązywanie współpracy z wszelkimi podmiotami polskiego rynku pracy jak i podmiotami rynków pracy państw UE i EOG: instytucjami rynku pracy, urzędami  ochrony pracy, związki zawodowymi, stowarzyszeniami, organizacjami, przedsiębiorcami.

Jak działamy?

  • wspieramy i reprezentujemy interesy naszych Członków, chronimy ich prawa, dbamy o ich obowiązki, promujemy ich działalność
  • przeciwdziałamy i zwalczamy nieuczciwą konkurencję na rynku pracy
  • tworzymy platformę współpracy i wymiany doświadczeń
  • współpracujemy z podmiotami administracji publicznej, instytucjami rynku pracy, związkami zawodowymi i stowarzyszeniami jak również  z dziesiątkami przedsiębiorstw i setkami specjalistów
  • działamy aktywnie i dynamicznie w odpowiedzi na bieżące potrzeby naszych Członków i zmiany zachodzące na rynkach pracy
  • organizujemy regularne szkolenia oraz coroczną Akademię Rekrutera oraz Akademię Managera
  • organizujemy cykliczne spotkania dla Członków z cyklu Business Coffee
  • współpracujemy z ekspertami z zakresu prawa oraz rynku pracy w Polsce i za granicą
  • prowadzimy wewnętrzne sekcje ds. delegowania,  APT oraz pracy zagranicą , które  pełnią role swoistych for doradztwa i wymiany informacji
  • współpracujemy z podmiotami komercyjnymi gwarantując Ci niższe ceny usług
OKAP members map

mapa

agencji członkowskich OKAP

News

Aktualności

Najświeższe informacje
artykuly_okap

Artykuły

WYWIADY I WYDARZENIA