aktualnosci-baner

O nas

Jesteśmy organizacją non-profit z międzynarodowym zapleczem, zrzeszającą podmioty związane z rynkiem pracy, które oferują najwyższą jakość świadczonych usług w trosce o dobro stron stosunku pracy, jak i o podnoszenie standardów w branży. Związek Pracodawców Ogólnopolski Konwent Agencji Pracy to obecnie ponad 60 podmiotów członkowskich. Reprezentujemy zarówno podmioty duże, ogólnokrajowe i międzynarodowe, jak i regionalne i lokalne, działające w kilku województwach lub w mniejszych ośrodkach. Tak szeroki przekrój profili działalności naszych Członków pozwala postrzegać kwestie środowiska usług HR w sposób kompleksowy. Członkowie OKAP posiadają ponad 150 biur, oddziałów i przedstawicielstw na terenie całego kraju jak i za granicą.

Stoimy na straży przestrzegania prawa i zapewniania najwyższych standardów świadczonych usług w trosce o pozytywny wizerunek branży. Obszary naszego działania obejmują nie tylko wspomaganie i reprezentowanie Członków Związku, propagowanie nowoczesnych form zatrudnienia, ale również występowanie do podmiotów posiadających inicjatywę ustawodawczą z wnioskami oraz opiniami dotyczącymi aktów prawnych w zakresie spraw związanych z działalności agencji zatrudnienia.

Prowadzimy działania na rzecz wszechstronnego rozwoju podmiotów operujących jako agencje zatrudnienia włączając w to działania na rzecz podnoszenia standardów etycznych i zawodowych w obszarze HR. Cyklicznie organizujemy seminaria i szkolenia o bardzo szerokiej tematyce. Bardzo ważnym obszarem działalności naszego Związku jest nawiązywanie współpracy z wszelkimi podmiotami polskiego rynku pracy jak i podmiotami rynków pracy państw UE i EOG: instytucjami rynku pracy, urzędami  ochrony pracy, związki zawodowymi, stowarzyszeniami, organizacjami, przedsiębiorcami.

Jako branżowa organizacja pracodawców zrzeszamy agencje zatrudnienia specjalizujące się w dostarczaniu usług HR:

  1. Pośrednictwa pracy za granicą jak i w kraju
  2. Rekrutacji i doradztwa personalnego oraz delegowania
  3. Pracy tymczasowej i outsourcingu oraz zatrudniania obcokrajowców w Polsce

Członkiem OKAP może zostać agencja zatrudnienia wpisana do rejestru agencji zatrudnienia prowadzonego przez Marszałka Województwa właściwego dla siedziby podmiotu, jak również inny podmiot prowadzący działalność związaną z obsługą krajowego lub międzynarodowego rynku pracy.

Kliknij po więcej informacji na temat Członkostwa w OKAP. Zapraszamy!

Zapraszamy również do śledzenia aktualności i artykułów związanych z rynkiem pracy na naszej stronie internetowej oraz na portalach społecznościowych Facebook i LinkedIn.

OKAP members map

mapa

agencji członkowskich OKAP

News

Aktualności

Najświeższe informacje
artykuly_okap

Artykuły

WYWIADY I WYDARZENIA