O Nas

Jesteśmy organizacją non-profit z międzynarodowym zapleczem, zrzeszającą podmioty związane z rynkiem pracy, które oferują najwyższą jakość świadczonych usług w trosce o dobro stron stosunku pracy, jak i o podnoszenie standardów w branży. Związek Pracodawców Ogólnopolski Konwent Agencji Pracy to obecnie ponad 70 podmiotów członkowskich.

Reprezentujemy zarówno podmioty duże, ogólnokrajowe i międzynarodowe, jak i regionalne i lokalne, działające w kilku województwach lub w mniejszych ośrodkach. Tak szeroki przekrój profili działalności naszych Członków pozwala postrzegać kwestie środowiska usług HR w sposób kompleksowy. Członkowie OKAP posiadają setki biur, oddziałów i przedstawicielstw na terenie całego kraju jak i za granicą.

Jako branżowa organizacja pracodawców zrzeszamy agencje zatrudnienia specjalizujące się w dostarczaniu usług HR:

  1. Pośrednictwa pracy za granicą jak i w kraju
  2. Rekrutacji i doradztwa personalnego oraz delegowania
  3. Pracy tymczasowej i outsourcingu oraz zatrudniania obcokrajowców w Polsce

Członkiem OKAP może zostać agencja zatrudnienia wpisana do rejestru agencji zatrudnienia prowadzonego przez Marszałka Województwa właściwego dla siedziby podmiotu, jak również inny podmiot prowadzący działalność związaną z obsługą krajowego lub międzynarodowego rynku pracy.

Kliknij po więcej informacji na temat Członkostwa w OKAP. Zapraszamy!

Zapraszamy również do śledzenia aktualności i artykułów związanych z rynkiem pracy na naszej stronie internetowej oraz na portalach społecznościowych Facebook i LinkedIn.

OKAP members map

mapa

agencji członkowskich OKAP

News

Aktualności

Najświeższe informacje
artykuly_okap

Artykuły

WYWIADY I WYDARZENIA