Artykuły

2018-12-19

PPK- PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE

1. PPK jest tworzony w celu systematycznego gromadzenia oszczędności przez uczestnika PPK z przeznaczeniem na wypłatę po osiągnięciu przez niego 60 roku życia. Środki gromadzone w PPK stanowią prywatną własność uczestnika PPK. 2. Podmiot zatrudniający zawiera umowę o zarządzanie PPK, jeżeli zatrudnia co najmniej jedną osobę zatrudnioną, w imieniu której, […]

więcej
2018-12-19

Art. 88za ustawy o promocji zatrudnienia ponownie.

Od jakiegoś czasu pojawiają się pytania dotyczące stosowanie nowej procedury umożliwiającej legalne wykonywanie pracy przez cudzoziemca, określonej w art. 88za ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Budzi to moje zdziwienie, bowiem w odróżnieniu od wielu innych przepisów, ten jest jednym z lepiej zredagowanych. Zacznijmy więc od treści przepisu: […]

więcej
2018-12-03

Niskie bezrobocie a fala emigracji zarobkowej

Czy Polacy przestaną wyjeżdżać? Bezrobocie w Polsce jest najniższe od kilkudziesięciu od lat, w związku z tym wiele osób zadaje sobie pytanie, jak obecna sytuacja w kraju wpłynie na emigrację zarobkową Polaków? Czy odnotujemy gwałtowny spadek zainteresowania? Jakie będą tego skutki? Dane z poprzedniego roku mówią pozornie coś innego – […]

więcej
2018-12-03

Zmiany w zasadach przechowywania akt pracowniczych

Od 1 stycznia 2019 r. nastąpią zmiany w zasadach przechowywania akt pracowniczych . Najważniejsze zmiany to: 1. Okres przechowywania dokumentacji pracowniczej będzie wynosił 50  lat lub 10 lat w zależności od tego, kiedy został nawiązany stosunek  pracy (dla umów o pracę zawartych przed 1 stycznia 1999 obowiązywać  będzie nadal 50 […]

więcej
2018-11-27

Polacy zadowoleni z rodzimego rynku pracy. Tak dobrze nie było od lat!

Coraz niższy poziom bezrobocia, coraz ciekawsze oferty pracy i coraz wyższe zarobki! Są powody do radości i to naprawdę widać – pokazują wyniki badań Confidence Index, przygotowywanym przez firmę rekrutacyjną Michael Page. Co więcej, Polacy bardzo optymistycznie patrzą w przyszłość i aż 78% ankietowanych uważa, że pozycja pracownika na rynku […]

więcej
2018-10-30

Nocna praca w Norwegii – prawa i obowiązki.

Za pracę w godzinach nocnych rozumiemy wykonywanie zleconych działań w przedziale godzin od 21.00 do 6.00 rano następnego dnia. W przypadku firm objętych układem zbiorowych, godziny te mogą być bardziej elastyczne, niemniej muszą obejmować minimum 8 – godzinny czas pracy między północą a 6 rano. Czy praca w nocy jest […]

więcej
2018-10-25

12 listopada 2018r. – święto czy wolne?

Od dwóch dni rozgorzała dyskusja odnośnie nowego pomysłu na uhonorowanie 100-lecia odzyskania w 1918r. przez Polskę niepodległości. W trybie błyskawicznym Sejm RP uchwalił projekt ustawy o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej (tekst wraz z uzasadnieniem). W całej dyskusji nad projektowanymi przepisami dochodzi jednak do […]

więcej
2018-10-25

Tradycyjne ogłoszenia o pracę nie działają

Zdaniem ekspertów skończył się już czas tradycyjnych ogłoszeń z ofertami pracy. Potencjalny pracownik traktowany jest jak klient a firmy coraz częściej stosują nowoczesne narzędzia podczas rekrutacji. Jak przyciągnąć najlepszych pracowników? Jak zwrócić ich uwagę i zachęcić do aplikowania? Branża HR znalazła na to sposób, stając się kreatywną wytwórnią pomysłów wspieranych […]

więcej
OKAP members map

mapa

agencji członkowskich OKAP

News

Aktualności

Najświeższe informacje