Aktualności

Zmiany w zasadach przechowywania akt pracowniczych

Od 1 stycznia 2019 r. nastąpią zmiany w zasadach przechowywania akt pracowniczych .

Najważniejsze zmiany to:

1. Okres przechowywania dokumentacji pracowniczej będzie wynosił 50  lat lub 10 lat w zależności od tego, kiedy został nawiązany stosunek  pracy (dla umów o pracę zawartych przed 1 stycznia 1999 obowiązywać  będzie nadal 50 letni okres).

2. Ustawa dopuszcza elektroniczną formę prowadzenia dokumentacji  pracowniczej natomiast szczegóły będą ustalone przez rozporządzenie,  którego treść nie jest jeszcze ustalona.

3. Nowością będzie wyodrębniona z akt osobowych część D zawierająca  dokumenty związane z ponoszeniem przez pracownika odpowiedzialności porządkowej lub odpowiedzialności przewidzianej w odrębnych przepisach (pracodawca będzie miał prawdopodobnie rok na dostosowanie akt do nowych
wymogów).

4. Od dnia 1 stycznia 2019 r. wraz ze świadectwem pracy należy pracownikowi wydać informację o: okresie przechowywania dokumentacji  pracowniczej, możliwości odbioru dokumentacji pracowniczej do końca miesiąca kalendarzowego następującego po upływie okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej, zniszczeniu dokumentacji pracowniczej w razie jej nie odebrania.

5. Regułą staje się wypłata wynagrodzenia na wskazany rachunek bankowy pracownika. W stosunku do pracowników odbierających wynagrodzenie w gotówce – w terminie 21 dni od dnia wejścia w życie ustawy (tj. pomiędzy 1 a 21 stycznia 2019 r.) należy poinformować pracowników o obowiązku podania numeru rachunku płatniczego, na który będzie wypłacane wynagrodzenie lub złożenia wniosku dotyczącego dalszej wypłaty wynagrodzenia za pracę do rąk własnych.

Zapraszam do zapoznania się z pełnymi informacjami o zmianach i  wnioskami pod adresem:
http://www.paluckiszkutnik.pl/pl/publikacje/zmiany-w-zasadach-przechowywania-akt-pracowniczych/

OKAP members map

mapa

agencji członkowskich OKAP

News

Aktualności

Najświeższe informacje
artykuly_okap

Artykuły

WYWIADY I WYDARZENIA